Do diskuse momentálně není možné vkládat příspěvky. Plná funkčnost bude obnovena v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.
Úvod > Diskuse > Obecná diskuse > existuje sleva od telecomu

existuje sleva od telecomu

v.denny (6.6.2006 16:54:57)

ahoj můžetemi prosím někdo sdělit jestli existuje nebo existují nějaké slevy pevných linek pro důchodce?

Anonym (6.6.2006 17:02:23)

tezko...

František (6.6.2006 17:53:02)

Ceník služeb elektronických komunikací - Hlasové služby (ve znění platném od 1.6.2006) - Všeobecné podmínky - Článek 14: ---------------- 14. Cenové slevy jsou poskytovány vybraným skupinám osob, které jsou účastníky: a) bytové základní přípojky, na níž se vztahují cenové slevy vymezené Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby, tj.: - imobilní stanice (IS, US) pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, držiteli průkazu ZTP/P a pro osoby, které jsou uznány lékařem příslušné správy sociálního zabezpečení bezmocnými; - základní přípojky pro účastníky odboje a pozůstalé po nich (ČSBS); - základní přípojky pro politicky perzekvované osoby rehabilitované dle § 29 odst. 1, 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších změn a doplňků – rehabilitované osoby (RO) na základě doporučení: - Konfederace politických vězňů - Svazu PTP – VTNP (vojenské tábory nucených prací) - Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948–1989 - Sdružení bývalých příslušníků VBO (vojenské báňské oddíly); b) bytové základní přípojky pro fyzickou osobu pro osobní potřebu se samostatným, resp. podvojným připojením se sociální výhodou, poskytovanou dle Provozních podmínek pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby; c) bytové veřejné telefonní stanice (VTS). Cenové slevy spočívají ve snížené ceně za zřízení základní přípojky (viz část A.1 Ceníku), v bezplatném používání základní přípojky (viz část A.3 Ceníku) a v nájmu speciálního koncového telekomunikačního zařízení (viz část L Ceníku). Přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu volbou kódu tohoto podnikatele při jednotlivých voláních (dále jen přístup CS) nebo přístup ke službám jiného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu formou trvalého nastavení kódu tohoto podnikatele (dále jen přístup CPS) je umožněn pouze u kategorie imobilních stanic (IS, US) určených pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, držiteli průkazu ZTP/P a pro osoby, které jsou uznány lékařem příslušné správy sociálního zabezpečení bezmocnými. Základním přípojkám ostatních kategorií nejsou tyto přístupy umožněny. ------------- Úplné znění ceníku je zde: http://www.telecom.cz/docs/34460/CENIK_HS_1._6._2006.zip

František (6.6.2006 18:20:09)

K článku 14 b) ceníku: Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby (ve znění platném od 1.6.2006) - Oddíl VII. Univerzální služba - Článek 8 Poskytování cenových slev - odstavec (13): ------------------- (13) Nad rámec stanovený zákonem poskytuje Poskytovatel cenové slevy i Účastníkům základních přípojek, kteří jsou příjemci starobního, plně invalidního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, jehož celková výše nepřesahuje částku stanovenou Poskytovatelem. Bližší informace sdělí na požádání zaměstnanci kontaktního místa Poskytovatele. -------------------- Úplné znění provoznícch podmínek je zde: http://www.telecom.cz/docs/33948/Provozni_podminky_pro_VTS_a_US_1._6._2006.doc

František (6.6.2006 20:38:25)

V lednu 2004 poskytoval ČTc slevy pro účastníky, příjemce starobního, plně invalidního, vdoveckého a vdovského důchodu, jehož výše nepřesahovala částku 2800Kč. Viz tisková zpráva: http://www.telecom.cz/web/cz/infocentrum/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/cesky_telecom_bude_pro_cesky_telekomunikacni_11386.html

Enjoy (6.6.2006 19:00:37)

Musel bys být invalidní důchodce,pak je sleva na paušálu...Jinak ne :-)

František (6.6.2006 19:07:42)

Pro Enjoy: Těch možností slev je víc, viz ceník a provozní podmínky.

Enjoy (6.6.2006 19:09:45)

No,ale je potřeba je znát,ČTc se sám vnucovat nebude.Takže ptát se,ptát se,ptát se.