Do diskuse momentálně není možné vkládat příspěvky. Plná funkčnost bude obnovena v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.
Úvod > Diskuse > Poskytovatelé > Tiscali - jak vypovědět smlouvu?

Tiscali - jak vypovědět smlouvu?

Tomáš Andrýsek (20.12.2003 13:41:47)

Ve Všeobecný podmínkách, které nabudou účinnosti k 1.1.2004 http://vp.tiscali.cz se v bodě 2.11 píše: Pokud Zákazník vypoví Smlouvu ve lhůtě 9 měsíců ode dne uzavření Smlouvy nebo ve lhůtě kratší než je doba povinného užívání Služby uvedená ve Smlouvě, nebo pokud v uvedené době Poskytovatel Smlouvu vypoví s okamžitou účinností dle odstavce 2.9 výše, pak má Poskytovatel vůči Zákazníkovi nárok na úhradu nákladů na zřízení Služby, a zároveň má nárok vyúčtovat Zákazníkovi jako jednorázovou platbu smluvní pokutu, která se rovná 50% všech plateb, které by Zákazník byl povinen uhradit ode dne, kdy nabyly účinnosti výpověď Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy, do uplynutí 9 měsíců ode dne uzavření smlouvy nebo doby povinného užívání Služby. Toto ustanovení se nepoužije při výpovědi smlouvy ze strany Zákazníka z důvodů stanovených v odstavcích 7.8 a 14. 2 níže. 7.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu Zákazníkovi oznámit alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že se cena služby z vůle Poskytovatele zvýší o více než 10%, je Zákazník nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Za Služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného v době oznámení zamýšlené změny Zákazníkovi. Ustanovení o výpovědi smlouvy podle tohoto odstavce se neužije v případě, kdy je Poskytovatel povinen cenu zvýšit na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo v souvislosti se změnou závazného právního předpisu. 14.2 Poskytovatel má právo tyto Všeobecné podmínky změnit s tím, že je povinen tuto změnu oznámit Zákazníkovi. Pokud taková změna vede ke zhoršení kvality služby nebo výrazně mění práva a povinnosti stran v neprospěch Zákazníka, je Zákazník nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve výpovědní lhůtě se bude řídit dosavadním zněním Všeobecných podmínek účinným před jejich změnou. ADLS mám u Tiscali od 30.6.2003 a to na rok. Dodatek smlouvy k migraci na 512/128 je podepsán ke dni 3.11.2003. Vypovědět smouvu dle bodu 14.2 asi v nejbližší době nebude možné, protože nepředpokládám vydání nových Všeobecných podmínek. Vypovědět smlouvu dle bodu 7.8 by snad bylo možné kdyby od 1.1. chtěli zvýšit cenu o zmíněných 10% a víc. Otázka č.1: Zvýšení DPH a tím zvýšení ceny o 10% vs. "Ustanovení o výpovědi smlouvy podle tohoto odstavce se neužije v případě, kdy je Poskytovatel povinen cenu zvýšit na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo v souvislosti se změnou závazného právního předpisu" ??? Zaplatit 50% pokuty rozhodně nechci. Poradí mi někdo jak na to?

bohus (21.12.2003 09:04:53)

zaplatim pokutu, protoze za blbost se plati a zaplatim ji rad a rychle, hlavne abych se vymanil z podruci tehle podvodniku a priste si dam vetsi pozor. kdyby to udelali vsichni, tiscali pujde do propadliste dejin....

JM (21.12.2003 14:49:50)

Jestli tomu dobre rozumim, tak ackoliv jsem se uvazal vyuzivat sluzeb Tiscali po dobu pul roku, tak bych mel platit smluvni pokutu pokud to tom pul roce zrusim (nove muzu az po 9 mesicich)? Tenhle bod ale ve stary smlouve neni a ja tuto novou smlouvu v pripade ze to tak opravdu je nepodepisu a budu jenom rad, pokud me z toho duvodu vypovi oni smlouvu driv. Vzdyt ja platim 1600 Kc za nestabilni linku o rychlosti 20 - 60 kpbs, nestabilni tak ze odeslu maximalne holy text, ale ne email s prilohou. Predtim jsem mel kvalitni a stabilni 64 kbps a ADSL jsem si porizoval kvuli rychlosti (posloucham inet radio i TV). Za tu 64 kbps jsem platil 800 Kc, dnes za ty penize muzu mit uz i 128 kbps. Ja vul si kvuli ADSL porizoval telefon!!! (a upsal se dablu na 2 roky :-((( ). Uz se TESIM AZ SI ODKROUTIM TY 2 ZBYVAJICI MESICE a zmizim od Tiscali a vubec od celeho ADSL po cesku via Český Telecom!!!

Tomáš Andrýsek (24.12.2003 21:52:58)

V současných platných Všeobecných podmínkách (tj. platných do 31.12.2003) se píše: bod 2.11 nezměněn bod 7.8: Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostraně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu Zákazníkovi oznámit alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že Zákazním nebude s novou výší cen souhlasit, může v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu bylazamýšlená změna oznámena. Za služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného před jeho změnou. Takže podle tohoto bodu to vypadá, že bychom mohli až nám bude změna cen oznámena od smlouvy odstoupit a to bez nutnosti platit pokutu. Ovšem: bod 14.2: Poskytovatel má právo tyto Všeobecné podmínky změnit s tím, že je povinnen tuto změnu oznámit Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nebude s novým zněním Všeobecných podmínek souhlasit, může v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vypovědět Smlouvu s Poskytovatelem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve výpovědní lhůtě se bude řídit dosavadním zněním Všeobecných podmínek účiným před jejich změnou. Jenže nové Všeobecné podnímky jsou od 1.9.2003 a poštou mi oznámení přišlo již dávno. 14 dnů na výpověd jsem neuplatnil, a ani uplatnit jsem v té době nechtel, protože v té době jsem ještě neveděl, že se služba takovým způsobem zhorší. Každopádně nové Všeobecné podmínky nabudou platnosti až od 1.1.2004, takže podle mne se do 1.1.2004 smlouva řídí starými Všeobecnými podmínkami a to i za předpokladu, že jsem nedal najevo svůj nesouhlas s novými. Takže dle mne, když mi v tomto nebo přístím týdnu (do 31.12.2003) přijde dopis od Tiscali s tím, že provedou změnu v struktuře a rozsahu cen, mohu dle bodu 7.8 Všeobecných podmínek platných do 31.12.2003. smlouvu vypovědět. V tom případě ale nechápu, proč mi Tiscali neoznámilo změněnu struktury a rozsah cen 14 dní předem, dle výše zmíněného bodu 7.8. Dnes je 24.12.2003. Anebo že by Tiscali v novém neměnilo strukturu a ceny služby? Prosím piše.