Úvod > Články > Nové ceny ADSL přinesou zvýšení rychlostí

Nové ceny ADSL přinesou zvýšení rychlostí

Průměrné rychlosti ADSL budou za kabelovým internetem výrazně zaostávat ještě dlouho. Český Telecom se snížením ceny ADSL s rychlostí 1 Mb/s pokusil rozdíl v dosahovaných rychlostech u obou typů připojení zmírnit, ale na větší změny u ADSL v síti Českého Telecomu si musíme ještě počkat.

Sledované průměrné rychlosti u nejčastějších typů ADSL připojení stále zůstávají na přibližně dvou třetinách rychlostí uvedených v názvu služby. Stav u jednotlivých poskytovatelů ukazuje tabulka.
Je třeba připomenout,  že v praxi jsou maximálně dosahované rychlosti přibližně 15% pod úrovní uvedenou v názvech jednotlivých služeb. Důvodem je princip fungování přenosové technologie ATM používané v síti Českého Telecomu. Data se přenášejí prostřednictvím ATM buněk o velikosti 53 bytů, z nichž je pro přenos samotných informací využíváno pouze 48 bytů.

Relativně malé změny v dosahovaných průměrných rychlostech ADSL potvrzuje následující tabulka.
Ke zvýšení dosahovaných rychlostí ADSL zcela jistě pomůže lednové zvýhodnění cen služeb s rychlostí 1024/256 kb/s ze strany Českého Telecomu. Zvýhodněná cena je pro nové zákazníky platná od 17.1.2005 a od 14.2.2005 budou moci stávající uživatelé Internet Expresu zdarma migrovat na rychlejší službu, pokud to bude technicky možné. Aby mohl Český Telecom svým zákazníkům lepší cenu nabídnout, musel snížit i ceny ve velkoobchodní nabídce ADSL pro alternativní poskytovatele. Nyní tedy Český Telecom nabízí nejen zákazníkům, ale i poskytovatelům shodné ceny za služby s rychlostmi 1024/256 a 512/128 při agregaci 1:50. Háček je v tom, že poskytovatelům jsou garantovány zvýhodněné ceny pouze na období 12 měsíců, a proto jsou poskytovatelé ve svých nabídkách koncovým zákazníkům velmi opatrní. Zatímco Český Telecom ve svém ceníkunabízí službu Internet Expres Optimal s rychlostí až 1024/256 kb/s za 799 Kč bez DPH měsíčně bez upozornění na riziko zvýšení ceny v budoucnu, ostatní poskytovatelé (například GTS a České Radiokomunikace) ve svých cenících uvádějí, že zvýhodněná cena služby s rychlostí 1024/256 kb/s platí jen 12 měsíců. Mnozí uživatelé si tak nyní raději koupí dražší službu Českého Telecomu než by riskovali zvýšení cen po 12 měsících. Takové jednání významně omezuje konkurenční prostředí v oblasti ADSL, což se přirozeně alternativním operátorům nelíbí.

Na druhou stranu snaha Českého Telecomu o zjednodušení nabídek ADSL je nesporně krok správným směrem. ADSL používá stále více lidí, kteří nemají zájem studovat detaily o rychlostech, datových limitech, způsobu zpoplatnění přenesených dat, agregacích apod. Tito uživatelé chtějí pouze stálé připojení k internetu s co nejlepší rychlostí za slušnou cenu, a proto jim plně vyhovuje koncept nabídky Internet Expres Optimal, kdy za cenu 799 Kč měsíčně lze získat nejrychlejší ADSL jaké je v síti Českého Telecomu v místě přípojky technicky realizovatelné (s rychlostí downloadu 1024, 512 nebo 256 kb/s).  O tom, že orientace ve všech dostupných ADSL službách dnes není úplně snadnou záležitostí, svědčí například přehled všech nabídek ADSL na českém trhu, který je k dispozici zde. O moc jednodušší situaci nemají ani zájemci, kteří si chtějí vybrat z nabídky pouze jednoho poskytovatele. Například nabídka společnosti SkyNet v platném ceníku obsahuje 36 různých DSL služeb.

I přes doposud nízké pokrytí se začínají slibně rozvíjet ADSL služby v sítích alternativních operátorů. V našich měřeních se pravidelně objevují výsledky rychlostí služeb v síti Telenor Networks (nejčastěji provozovanými sesterskou Nextrou) a v lednu se objevila i měření ze sítě Českých Radiokomunikací. Zatím máme dostatek výsledků z měření služeb NEXTRA ADSLink Fun.
K velmi slušným hodnotám rychlostí pomáhá nižší agregace, odložení aplikace Fair Use Policy, ale i vyšší nastavené rychlosti oproti hodnotám uváděným v názvu služby. Například uživatelé služby Nextra ADSLink Fun 512/128 dosahují rychlostí až 536 kb/s.

Průměrné rychlosti kabelového internetu se po prosincovém nástupu ustálily na hodnotách výrazně přesahujících 1 Mb/s, kdy v některých dnech dokonce překračují 1,5 Mbps. Srovnatelných průměrných rychlostí dosahují oba největší provozovatelé kabelových televizí UPC Česká republika a Karneval Media.

Dle lednových výsledků je průměrná rychlost populární služby Eurotel Data Expres stále větší než Eurotelem předpokládaných 256 kb/s. O tom, že průměr nemusí vždy přesně ukazovat skutečnou situaci, svědčí graf rozdělení rychlostí.


 
Průměr námi naměřených rychlostí je 272 kb/s, ale medián (prostřední hodnota) je pouze 221 kb/s. Znamená to, že 50% měření proběhlo s nižší rychlostí než 221 kb/s. Vyšší průměr je způsoben rozdělením uvedeném v grafu. Nejvyšších rychlostí se u s služby Eurotel Data Expres dosahuje v oblastech, které jsou nově pokryty a základnové stanice jsou tak zatíženy minimálně. Pro zajímavost, u ADSL od Českého Telecomu s rychlostí 512/128 kb/s proběhne téměř 59% měření v intervalu 400 až 438 kb/s. Pokud tedy zákazník nepožaduje mobilní připojení a má dostupné ADSL, pro většinu zákazníků je lepší volbou ADSL.

Důsledkem úspěchu služby Eurotel Data Expres u uživatelů mobilního internetového připojení je nižší ochota konkurenčního mobilního operátora investovat do technologie EDGE formou významnější marketingové podpory a rychlého rozšiřování doposud omezeného pokrytí. Podle počtu měření rychlostí si však tato služba nachází své klienty, a proto se budu rychlostmi všech dostupných možností mobilního internetového připojení (včetně GPRS) zabývat v příštím komentáři k únorovým rychlostem internetu v ČR.

7. 2. 2005

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v dubnu 2022

Jakou rychlost jsme v dubnu naměřili u našich operátorů? Podívejte se na nejnovější statistiky rychlostí mobilního...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v dubnu 2022

Průměrná rychlost Wi-Fi připojení si v dubnu udržela hodnoty z předchozího měsíce. Podívejte se, kteří poskytovatelé...

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2022

Jaké rychlosti v dubnu nabízeli jednotliví poskytovatelé svým zákazníkům? Mrkněte na nejnovější statistiky rychlostí...

Nejčtenější články

Prima zveřejnila nová pravidla pro přetáčení reklam na IPTV

 

Od 1. června začne platit zákaz přeskakování reklam na kanálech FTV Prima. Jaké podmínky společnost nastavila pro...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2022

 

Jaké rychlosti v dubnu nabízeli jednotliví poskytovatelé svým zákazníkům? Mrkněte na nejnovější statistiky rychlostí...

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v březnu 2022

 

Jakou rychlost jsme v březnu naměřili u českých operátorů? Podívejte se na nejnovější statistiky rychlostí u...