Úvod > Články > Nové ceny ADSL přinesou zvýšení rychlostí

Nové ceny ADSL přinesou zvýšení rychlostí

Průměrné rychlosti ADSL budou za kabelovým internetem výrazně zaostávat ještě dlouho. Český Telecom se snížením ceny ADSL s rychlostí 1 Mb/s pokusil rozdíl v dosahovaných rychlostech u obou typů připojení zmírnit, ale na větší změny u ADSL v síti Českého Telecomu si musíme ještě počkat.

Sledované průměrné rychlosti u nejčastějších typů ADSL připojení stále zůstávají na přibližně dvou třetinách rychlostí uvedených v názvu služby. Stav u jednotlivých poskytovatelů ukazuje tabulka.
Je třeba připomenout,  že v praxi jsou maximálně dosahované rychlosti přibližně 15% pod úrovní uvedenou v názvech jednotlivých služeb. Důvodem je princip fungování přenosové technologie ATM používané v síti Českého Telecomu. Data se přenášejí prostřednictvím ATM buněk o velikosti 53 bytů, z nichž je pro přenos samotných informací využíváno pouze 48 bytů.

Relativně malé změny v dosahovaných průměrných rychlostech ADSL potvrzuje následující tabulka.
Ke zvýšení dosahovaných rychlostí ADSL zcela jistě pomůže lednové zvýhodnění cen služeb s rychlostí 1024/256 kb/s ze strany Českého Telecomu. Zvýhodněná cena je pro nové zákazníky platná od 17.1.2005 a od 14.2.2005 budou moci stávající uživatelé Internet Expresu zdarma migrovat na rychlejší službu, pokud to bude technicky možné. Aby mohl Český Telecom svým zákazníkům lepší cenu nabídnout, musel snížit i ceny ve velkoobchodní nabídce ADSL pro alternativní poskytovatele. Nyní tedy Český Telecom nabízí nejen zákazníkům, ale i poskytovatelům shodné ceny za služby s rychlostmi 1024/256 a 512/128 při agregaci 1:50. Háček je v tom, že poskytovatelům jsou garantovány zvýhodněné ceny pouze na období 12 měsíců, a proto jsou poskytovatelé ve svých nabídkách koncovým zákazníkům velmi opatrní. Zatímco Český Telecom ve svém ceníkunabízí službu Internet Expres Optimal s rychlostí až 1024/256 kb/s za 799 Kč bez DPH měsíčně bez upozornění na riziko zvýšení ceny v budoucnu, ostatní poskytovatelé (například GTS a České Radiokomunikace) ve svých cenících uvádějí, že zvýhodněná cena služby s rychlostí 1024/256 kb/s platí jen 12 měsíců. Mnozí uživatelé si tak nyní raději koupí dražší službu Českého Telecomu než by riskovali zvýšení cen po 12 měsících. Takové jednání významně omezuje konkurenční prostředí v oblasti ADSL, což se přirozeně alternativním operátorům nelíbí.

Na druhou stranu snaha Českého Telecomu o zjednodušení nabídek ADSL je nesporně krok správným směrem. ADSL používá stále více lidí, kteří nemají zájem studovat detaily o rychlostech, datových limitech, způsobu zpoplatnění přenesených dat, agregacích apod. Tito uživatelé chtějí pouze stálé připojení k internetu s co nejlepší rychlostí za slušnou cenu, a proto jim plně vyhovuje koncept nabídky Internet Expres Optimal, kdy za cenu 799 Kč měsíčně lze získat nejrychlejší ADSL jaké je v síti Českého Telecomu v místě přípojky technicky realizovatelné (s rychlostí downloadu 1024, 512 nebo 256 kb/s).  O tom, že orientace ve všech dostupných ADSL službách dnes není úplně snadnou záležitostí, svědčí například přehled všech nabídek ADSL na českém trhu, který je k dispozici zde. O moc jednodušší situaci nemají ani zájemci, kteří si chtějí vybrat z nabídky pouze jednoho poskytovatele. Například nabídka společnosti SkyNet v platném ceníku obsahuje 36 různých DSL služeb.

I přes doposud nízké pokrytí se začínají slibně rozvíjet ADSL služby v sítích alternativních operátorů. V našich měřeních se pravidelně objevují výsledky rychlostí služeb v síti Telenor Networks (nejčastěji provozovanými sesterskou Nextrou) a v lednu se objevila i měření ze sítě Českých Radiokomunikací. Zatím máme dostatek výsledků z měření služeb NEXTRA ADSLink Fun.
K velmi slušným hodnotám rychlostí pomáhá nižší agregace, odložení aplikace Fair Use Policy, ale i vyšší nastavené rychlosti oproti hodnotám uváděným v názvu služby. Například uživatelé služby Nextra ADSLink Fun 512/128 dosahují rychlostí až 536 kb/s.

Průměrné rychlosti kabelového internetu se po prosincovém nástupu ustálily na hodnotách výrazně přesahujících 1 Mb/s, kdy v některých dnech dokonce překračují 1,5 Mbps. Srovnatelných průměrných rychlostí dosahují oba největší provozovatelé kabelových televizí UPC Česká republika a Karneval Media.

Dle lednových výsledků je průměrná rychlost populární služby Eurotel Data Expres stále větší než Eurotelem předpokládaných 256 kb/s. O tom, že průměr nemusí vždy přesně ukazovat skutečnou situaci, svědčí graf rozdělení rychlostí.


 
Průměr námi naměřených rychlostí je 272 kb/s, ale medián (prostřední hodnota) je pouze 221 kb/s. Znamená to, že 50% měření proběhlo s nižší rychlostí než 221 kb/s. Vyšší průměr je způsoben rozdělením uvedeném v grafu. Nejvyšších rychlostí se u s služby Eurotel Data Expres dosahuje v oblastech, které jsou nově pokryty a základnové stanice jsou tak zatíženy minimálně. Pro zajímavost, u ADSL od Českého Telecomu s rychlostí 512/128 kb/s proběhne téměř 59% měření v intervalu 400 až 438 kb/s. Pokud tedy zákazník nepožaduje mobilní připojení a má dostupné ADSL, pro většinu zákazníků je lepší volbou ADSL.

Důsledkem úspěchu služby Eurotel Data Expres u uživatelů mobilního internetového připojení je nižší ochota konkurenčního mobilního operátora investovat do technologie EDGE formou významnější marketingové podpory a rychlého rozšiřování doposud omezeného pokrytí. Podle počtu měření rychlostí si však tato služba nachází své klienty, a proto se budu rychlostmi všech dostupných možností mobilního internetového připojení (včetně GPRS) zabývat v příštím komentáři k únorovým rychlostem internetu v ČR.

7. 2. 2005

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v květnu 2023

Jaké rychlosti pevného a mobilního internetu jsme naměřili v květnu? Podívejte se, kteří poskytovatelé nabízeli...

 

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v dubnu 2023

Který operátor nabízel nejrychlejší mobilní internet? A ve kterém kraji se datovalo nejvyšší rychlostí? Podívejte se...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v dubnu 2023

Rychlost Wi-Fi připojení v dubnu zůstala na březnových hodnotách. Podívejte se, jak se tentokrát dařilo vašemu...

Nejčtenější články

T-Mobile představil předplacenou kartu se 100 GB dat za 300 Kč

 

T-Mobile představil limitovanou předplacenku se 100 GB dat, za kterou zaplatíte jen 300 Kč měsíčně. A každé 12...

Netflix omezuje sdílení hesel po celém světě, došlo i na Česko

 

Společnost Netflix rozšířila nová pravidla pro sdílení hesel do dalších více než 100 zemí. Za využívání účtu mimo...

CETIN přidal do nabídky optický tarif 2000/1000 Mb/s

 

CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...