Úvod > Články > Rychlost broadbandu v ČR stoupá

Rychlost broadbandu v ČR stoupá

Souhrnné výsledky naměřených hodnot dosažených na měřiči rychlosti DSL.cz mají velmi slušnou vypovídací hodnotu o trendech vývoje rychlostí jednotlivých typů internetového připojení, což se v minulosti mnohokrát prokázalo. Rozhodně však tyto výsledky nelze vzhledem ke způsobu měření považovat za 100% přesné.

Zcela přesné měření rychlosti internetového připojení není v praxi jednoduchou záležitostí. Svědčí o tom například zrušení auditu ADSLplánovaného od konce roku 2003, který měla provést Katedra telekomunikační techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT za finančního přispění Ministerstva informatiky. Když se vrátíme k minulým výsledkům testů rychlostí na serveru DSL.cz, tak tyto výsledky zřetelně ukázaly například aktivování agregace u ADSL, spouštění Fair Use Policy u jednotlivých ADSL poskytovatelů, posilování kapacity datové sítě CDMA Eurotelu nebo zvýšení rychlostí kabelového internetu. 

Na tomto místě bych rád připomněl základní informace o používané metodice pro zpracování výsledků měření. Ze všech naměřených hodnot u sledovaných typů připojení se nejdříve vyřazuje více než 80% měření, u kterých uživatelé po provedení měření nevybrali typ používané služby. Z rozsahů IP adres u jednotlivých poskytovatelů totiž nelze určit, zda probíhá měření např. na ADSL přípojce s deklarovanou rychlostí 512/128 nebo 256/64. Následně dochází k vyřazení všech měření, které neodpovídají IP adresou nebo naměřenou rychlostí službě, kterou uvedl uživatel měřiče rychlosti DSL.cz. Aby se snížila váha opakovaných měření jednoho uživatele, počítá se do celkových výsledků pouze průměrná hodnota všech dosažených rychlostí z konkrétní IP adresy v rámci dne. Popsaná metodika se od ledna 2004 neměnila, a tak může být zajímavý pohled na historický vývoj rychlostí jednotlivých typů internetového připojení.


Velmi slušný nárůst rychlostí kabelového internetu byl již popisován několikrát. Chtěl bych však také upozornit na téměř 50% meziroční nárůst rychlostí ADSL, i když rychlostem kabelového internetu se ADSL ani zdaleka stále nepřibližuje. Důvodem zvýšení rychlosti ADSLje výrazné snížení cen přípojek s rychlostí 1024/256 kb/s a trvalý nárůst počtu klientů, který vede k postupnému snižování vlivu Fair Use Policy na dosahované rychlosti. 

Tradiční tabulka s výsledky měření jednotlivých ADSLposkytovatelů naznačuje, že průměrné rychlosti ADSLse dostávají nad úroveň 2/3 hodnot uvedených v názvu služeb.


 
Tentokrát zajímavý je pohled na meziměsíční změny rychlostí služeb jednotlivých poskytovatelů.


Slušné zvýšení rychlostí zaznamenali zákazníci Czech On Line, Českých Radiokomunikací a GTS. U posledně jmenované společnosti dosahovaly v roce 2004 naměřené rychlosti služeb spíše horších hodnot. Důvodem byl relativně vysoký poměr počtu uživatelů, kteří podléhali Fair Use Policy kvůli tomu, že společnost nepožaduje platby za překročení datových limitů. I když u GTS k žádným změnám ve Fair Use Policy v posledních měsících nedošlo, lze od listopadu 2004 sledovat zřetelné zlepšování naměřených rychlostí. Velmi pravděpodobným důvodem je nárůst počtu zákazníků. Ke změnám Fair Use Policy přistoupila od začátku března Czech On Line, u které byla dříve pro mnoho uživatelů Fair Use Policy málo transparentní. Uživatelé Czech On Line nyní podléhají Fair Use Policy na podobných principech jaké používá Český Telecom u služeb Internet Expres. Načítání dat probíhá v týdenním cyklu počínaje pátkem 15.00 h, kdy je všem uživatelům nastavena maximální rychlost. Týdenní datové limity jsou u Czech On Line pro aktivnější uživatele v porovnání s Českým Telecomem příznivější.  

O tom, že Fair Use Policy není jen česká specialita svědčí zprávy ze zahraničí. Po omezení ADSLzákazníků, kteří měsíčně stáhnou více než 30 GB dat u britské Tiscali, přišel minulý týden s měsíčním datovým omezením 50 GB pro Fair Use Policy i britský Nildram a k podobným opatřením se údajně chystají i další poskytovatelé. Uvedené limity jsou však řádově vyšší než limity uplatňované v ČR. 

Služba Eurotel Data Expres v datové síti CDMA Eurotelu vzbudila z počátku obrovské naděje mezi uživateli, kteří nechtějí mít své připojení žádným způsobem omezováno. Když se ukázalo, že zcela bez omezení tato služba nabízena být nemůže a navíc se mnohým uživatelům zdálo, že rychlosti jsou nižší než Eurotel sliboval, dohodla se část zákazníků prostřednictvím diskusního fóra serveru CDMA.cz, že 1.3.2005 od 9:00 se pokusí síť Eurotelu na protest zahltit prostřednictvím opakovaného stahování „balíčku“ Windows XP Service Pack 2. Následující graf ukazuje hodinové porovnání dosahovaných rychlostí CDMA mezi úterkem 1.3.2005 a stejným dnem v předcházejícím týdnu.


Jak je z grafu zřejmé, na celkových rychlostech dosahovaných v síti CDMA Eurotelu se svérázný protest neprojevil. Je ale zajímavé, že v posledním únorovém týdnu byly naměřené rychlosti služby Eurotel Data Expres oproti předcházejícím týdnům o cca 10% vyšší vlivem posilování kapacity základnových stanic ze strany Eurotelu. To však rozhodně nemusí znamenat, že Eurotel zvyšování kapacity urychlil kvůli chystanému protestu.

V současné době již oficiálně nabízí mobilní připojení EDGE (EGPRS) všichni tři mobilní operátoři. Dostatečný počet měření máme k dispozici pouze ze sítě T-Mobile.  Nejvyšší dosahovaná rychlost je na úrovni 209 kb/s, ale v rámci měření průměrná rychlost v posledních třech měsících překvapivě nepřesahuje 90 kb/s. Oproti GPRS i běžnému dialupu jsou rychlosti velmi slušné, ale očekávané rychlosti jsou nepochybně vyšší. Výsledky měření však mohou být negativně ovlivněny tím, že uživatelé při identifikaci připojení nerozlišují GPRS a EDGE, přičemž nemáme k dispozici nástroj, který by byl schopen na straně serveru DSL.cz tyto způsoby připojení rozlišit. Každopádně EDGE je velmi dobrou volbou pro uživatele mobilního internetu. Zájemci hledající ideální volbu pro pevné připojení k internetu doma patrně zvolí některou z jiných dostupných variant širokopásmového připojení.

7. 3. 2005

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v dubnu 2024

V dubnu rychlost Wi-Fi internetu opět mírně klesla. Podívejte se, jak si vedl váš poskytovatel a váš region.

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v březnu 2024

V březnu se rychlost Wi-Fi internetu propadla. Podívejte se, jak si tentokrát vedl vás poskytovatel.

Nejčtenější články

Vodafone zařazuje do nabídky Nova Sport 5 a 6, odvysílá Formuli 1 i MotoGP

 

Vodafone nabídne v rámci své Vodafone TV stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Diváci se tak mohou těšit na Formuli...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

 

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

Avast dostal v ČR pokutu ve výši 351 milionů korun

 

Avast dostal od českého Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 351 milionů korun Důvodem je neoprávněné...