Úvod > Články > Internet Expres se rozjíždí vždy v sobotu

Internet Expres se rozjíždí vždy v sobotu

Český Telecom investoval i v průběhu měsíce června do reklamní kampaně na službu Internet Expres desítky milionů korun. Mimořádná investice přinesla několik tisícovek nových uživatelů ADSL. Podle tiskových prohlášení je Český Telecom s výsledky kampaně spokojen. Dnešní výsledky měření ADSL napoví, zda jsou spokojeni i všichni zákazníci.

Pro ADSL od Českého Telecomu znamená masivnější rozšíření služby Internet Expres nižší dosahované rychlosti. Jedná se o očekávaný výsledek, protože uplatnění Fair User Policy, která dosahované rychlosti aktivním uživatelům snižuje, provádí Český Telecom až od květnového zahájení prodeje služby Internet Expres. Průměrné rychlosti ADSL naměřené na serveru DSL.cz u všech významných poskytovatelů uvádí následující tabulka
Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
VI.04


512/128 1024/256
Contactel 360NA
Czech On Line (Volný) 295465
České Radiokomunikace374NA
Český Bezdrát 343741
Český Telecom (IOL) 308553
GTS209409
IPEX 261NA
Nextra 458486
Poda165NA
SkyNet 283522
Tiscali 290445
Průměr všech měření309499
% z objednané rychlosti 60%49%

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat udávány.

Největší překvapení přinesly v minulém měsíci rychlosti ADSL od Nextry s deklarovanou rychlostí 512/128 kb/s a agregací 1:50. Průměrné dosahované rychlosti se více než zdvojnásobily, protože ve výsledcích se objevilo velké množství měření, kde rychlost přesahovala 512 kb/s. Důvodem byla změna parametrů pro službu ADSLink Basic 512/128 kb/s, u které Nextra zákazníkům objednala z velkoobchodní nabídky Českého Telecomu rychlost 1024/256 kb/s. Z velkých poskytovatelů stojí za upozornění stabilně slušné rychlosti Contactelu. Je to způsobeno tím, že společnost nikdy nenabízela zcela bezlimitované ADSL s agregací 1:50, a proto doposud nebyla nucena uplatňovat na žádné uživatele Fair User Policy.

Protože žalostně nízký počet ADSL přípojek s agregací 1:20 se významně nemění, nemáme stále dostatečný vzorek dat, aby se dala věrohodně sledovat a porovnávat jednotlivá měření. Pro malou vypovídací schopnost nebudeme výsledky měření ADSL s agregací 1:20 nadále zveřejňovat. V okamžiku, kdy se na trhu objeví dostatečně atraktivní nabídka, která menší firmy motivuje k pořízení ADSL s agregačním poměrem 1:20 ve větším počtu, budou naše data přesnější a po té je opět rádi zveřejníme. V našem přehledu se dnes poprvé objevily rychlosti ADSL od Českých Radiokomunikací. Do budoucna se dá předpokládat, že přibudou i další poskytovatelé. Jak přibývají jednotliví poskytovatelé, mění se struktura menších poskytovatelů zahrnutých v kategorii Ostatní. To vede k malé vypovídající schopnosti čísla o vývoji rychlosti takto zařazených poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o malé ADSL poskytovatele s řádově desítkami klientů, nebudeme nadále udávat ani jejich rychlosti.

Následující tabulka uvádí meziměsíční změny rychlostí pro jednotlivé služby a poskytovatele. Na tomto místě připomínáme, že v posledním řádku uváděné průměrné hodnoty nejsou průměry rychlostí jednotlivých poskytovatelů, ale průměrné hodnoty ze všech měření. Na celkové výsledky tak mají největší vliv velcí poskytovatelé.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL s agregací 1:50
VI.04 / V.04


512/128 1024/256
Contactel 7%NA
Czech On Line (Volný) -9%-23%
České RadiokomunikaceNANA
Český Bezdrát 5%6%
Český Telecom (IOL) -14%-13%
GTS27%32%
IPEX -4%NA
Nextra 108%28%
Poda-30%NA
SkyNet -5%20%
Tiscali -5%-2%
Průměr všech měření21%10%

Nyní se podrobněji vrátíme k vývoji rychlostí ADSL od Českého Telecomu. V minulém měsíci byl počet instalací Internetu Expres oproti všem ostatním ADSL službám nabízených Českým Telecomem zanedbatelný, a proto výsledky rychlostí žádné významné změny neukázaly. V měsíci červnu se však jednoznačně ukázaly dva trendy. Průměrná rychlost ADSL u Českého Telecomu klesala a navíc tato rychlost postupně stále více záležela na dni v týdnu. Pravidla Českého Telecomu pro Fair User Policy spočívají v sedmidenním cyklu, kdy každý pátek dochází k „vynulování“ naměřeného objemu přenesených dat. Po překročení objemu přenesených dat ve výši 0,5 GB klesne maximální rychlost uživatelů Internetu Expres s rychlostí 512 kb/s na polovinu a při překročení limitu 1 GB klesne maximální rychlost na 64 kb/s. Pro objednanou rychlost 1024 kb/s jsou datové limity, při kterých dochází k poklesu rychlostí, dvojnásobné. Podle popisu Fair User Policy od Českého Telecomu začíná tento sedmidenní cyklus v pátek. Z výsledků našich měření prokazatelně vyplývá, že zvýšení rychlosti se reálně projevuje až v sobotu. Největší rozdíl byl zaznamenán v sobotu 26.6., kdy námi naměřené rychlosti ADSL od Českého Telecomu byly o 43% vyšší než v předcházející den. Je to určitá daň za to, že Český Telecom přesně popsal parametry Fair User Policy, a proto se mnoho uživatelů chová racionálně. V posledních pracovních dnech týdne je tak pravděpodobně datový provoz nejvyšší. Bude zajímavé sledovat, zda Český Telecom do budoucna nepřistoupí k nějakým úpravám parametrů Fair User Policy (například změna počátku sedmidenního cyklu, změna datových limitů nebo změna výše omezovaných rychlostí) tak, aby byl provoz v síti rovnoměrnější. Vliv Fair User Policy u ADSL od Českého Telecomu názorně ukazuje následující graf, který obsahuje i vývoj rychlostí u Nextry.


Protože z výsledků měření rychlostí na serveru DSL.cz nerozeznáme, která měření proběhla na ADSL přípojkách s uplatněnou Fair User Policy, požádali jsme jednotlivé poskytovatele o seznam IP adres, na kterých byla v měsíci červnu Fair User Policy uplatněna. Tím můžeme čtenářům poskytnout přesnější představu o rychlostech ADSL, které mohou u jednotlivých poskytovatelů očekávat, když na ně kvůli nadprůměrnému datovému provozu nebude Fair User Policy uplatňována. Zatím jsme získali data od GTS a Nextry. Průměrná rychlost ADSL s deklarovanou rychlostí 512/128 kb/s na linkách bez Fair User Policy u GTS byla v červnu 277 kb/s, což je o třetinu více oproti průměru všech námi zaznamenaných měření. Naopak u Nextry žádný rozdíl zaznamenán nebyl. Je to způsobeno tím, že počet měření rychlosti na linkách s aplikovanou Fair User Policy nebyl u Nextry významný. Pro příští měsíc bychom měli mít údaje i od dalších poskytovatelů.

V prázdninových měsících poskytovatelé jakýchkoliv služeb většinou očekávají pokles prodejů, a proto se jim často nevyplatí připravovat pro nové uživatele akční nabídky, kdy s nimi raději čekají na počátek záři. Poskytovatelé ADSL však letošní prázdniny neodepsali. V portfoliu jejich služeb najdeme několik akčních nabídek, z nichž některé stručně popíšeme s cenami bez DPH. České Radiokomunikace do 31.8.2004 nabízí pro službu Bluetone ADSL zřizovací poplatek zdarma a pronájem modemu za 1 Kč. Český bezdrát nabízí pro smlouvy uzavřené o prázdninách první dva měsíce zdarma. U Českého Telecomu lze do 11.7. získat pro první dva měsíce provozu Internet Expres 512/128 za 999 Kč namísto ceníkových 1 149 Kč. GTS přišla s prázdninovými balíčky GTS ADSL Foto a GTS ADSL Game s modemem za 1 Kč a s nabídkou pro fanoušky fotografování nebo her. Nextra nabízí odpuštění zřizovacího poplatku pro nové služby ADSLink Plus a ADSLink Professional poskytované v síti Telenor Networks na pronajatých telefonních přípojkách od Českého Telecomu. Na rozdíl od minulosti již poskytovatelé ve svých akčních nabídkách nelákají zákazníky na neomezené datové přenosy za relativně nízkou cenu, protože taková nabídka kvůli principům agregace ADSL často vedla ke zklamáním zákazníků.

7. 7. 2004

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v srpnu 2023

Který operátor nabízel nejrychlejší mobilní internet? A ve kterém regionu jsme naměřili nejvyšší hodnoty? Podívejte...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v srpnu 2023

V srpnu rychlosti Wi-Fi nadále rostly. V kterém kraji se surfovalo nejrychleji? A jaké hodnoty jsme naměřili u...

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v srpnu 2023

V srpnu rostly rychlosti mobilního i pevného internetu. Podívejte se, jak si vedly jednotlivé technologie a...

Nejčtenější články

Velké srovnání studentských tarifů

 

Všichni velcí operátoři mají v nabídce tarify pro studenty a zákazníky do 26 let. V dnešním článku vám přinášíme...

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v červenci 2023

 

Který operátor nabízel nejrychlejší mobilní data? A ve kterém kraji jsme naměřili nejvyšší hodnoty? Podívejte se na...

Máte nekvalitní TV signál? Poradíme vám, jak problém řešit

 

Pokud máte problém s nekvalitním televizním nebo rozhlasovým signálem, poradíme vám, jak postupovat při jeho řešení.