Úvod > Články > Internet Expres rychlosti ADSL neovlivnil

Internet Expres rychlosti ADSL neovlivnil

Poslední měsíc byl na události okolo ADSL bohatý. Český Telecom přišel s nabídkou ADSL v jehož ceně je i poplatek za telefonní linku. Dále se společnost Czech On Line připojila k riskantnímu tahu Contactelu, kdy začala nabízet ADSL za ceny výrazně pod úrovní nákladů. K největším změnám v dosahovaných rychlostech ADSL došlo u GTS.

Použitá metodika měření rychlostí ADSL poskytovatelů spočívá ve vyhodnocování výsledků měření na speedmeteru serveru DSL.cz. Měří se doba stahování PNG souboru, jehož velikost je úměrná dosahovaným rychlostem. Máme ověřeno, že zejména zákazníci poskytovatelů, kteří mají s dosahovanými rychlostmi největší potíže, měří své rychlosti často opakovaně v krátkém časovém úseku. Z toho důvodu zahrnujeme do výsledků měření pouze průměrné rychlosti z jednotlivých IP adres dosahované v každém dni měsíce.

Z celkových výsledků, které máme k dispozici, vždy vynecháváme všechna měření, kde uživatel neuvedl typ používané služby. Takových měření je přibližně polovina. Dále do výpočtů nezahrnujeme měření, která nejsou v IP rozsazích konkrétních poskytovatelů ADSL a také měření, která zjevně neodpovídají deklarovaným rychlostem služby, např. uvede-li uživatel u rychlosti 800 kb/s, že jeho ADSL připojení je 512/128 kb/s. Samozřejmě nelze vyloučit, že i přes tuto kontrolu, může být několik měření zahrnováno do výpočtů chybně, ale celkové výsledky by ovlivněny být neměly. Výsledky rychlostí jednotlivých poskytovatelů za celý měsíc květen přináší následující tabulka.

Průměrné rychlosti ADSL v rozdělení dle jednotlivých poskytovatelů
KVĚTEN 2004
 


agregace 1:50 agregace 1:20

512/128 1024/256 256/64 512/128 1024/256
Contactel 338 NA NA NA 427
Czech On Line (Volný) 325 604 NA NA NA
Český Bezdrát 328 698 NA 355 NA
Český Telecom (IOL) 358 637 135 341 469
GTS 164 311 NA NA 347
IPEX 272 NA NA NA NA
Nextra 220 381 143 271 NA
Poda 235 NA NA NA NA
SkyNet 297 434 NA NA NA
Tiscali 306 456 NA NA NA
Ostatní 366 NA NA NA NA
Celkový průměr 255 455 178 298 476
% z objednané rychlosti 50% 44% 70% 58% 46%
  Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP
nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat udávány.

Pro výpočet výsledků bylo použito celkem 16 921 měření. Zajímavé je, že 94% měření proběhlo u služeb s agregací 1:50. Předpokládáme, že počty našich měření zhruba odpovídají rozdělení služeb u jednotlivých poskytovatelů. Z toho vyplývá, že v České Republice je v současné době určitě méně než 2 000 ADSL přípojek s agregací 1:20, což je debakl, který si určitě při vytváření konceptu služeb ADSL nepředstavoval ani největší pesimista. S nezájmem o přípojky s nižší agregačním poměrem nemůže být spokojen Český Telecom ani poskytovatelé. Zásadní změnu počtu prodaných přípojek s agregací 1:20 však může zcela určitě ovlivnit pouze Český Telecom snížením velkoobchodních cen nebo zlepšením agregačního poměru, optimálně pak kombinací obou nástrojů.

Podívejme se nyní na meziměsíční změny rychlostí, které jsou u některých poskytovatelů nepochybně zajímavé.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
KVĚTEN 2004 / DUBEN 2004
 


agregace 1:50 agregace 1:20

512/128 1024/256 256/64 512/128 1024/256
Contactel -1% NA NA NA NA
Czech On Line (Volný) -14% +2% NA NA NA
Český Bezdrát +1% -9% NA -12% NA
Český Telecom (IOL) -2% -8% NA +13% NA
GTS +28% +84% NA NA NA
IPEX -9% NA NA NA NA
Nextra +3% +1% -20% +18% NA
Poda -2% NA NA NA NA
SkyNet -5% NA NA NA NA
Tiscali -12% -28% NA NA NA
Ostatní -6% NA NA NA NA
Celkový průměr -3% +3% 0% -2% +4%

Vzhledem k výše zmíněnému malému počtu Profi přípojek s agregací 1:20 a tím i malému počtu měření, bohužel nelze data o rychlostech přípojek s agregací 1:20 považovat za příliš přesná.

Nová služba Českého Telecomu Internet Expres je odpovědí na poměrně velkou poptávku po ADSL bez jakéhokoliv zpoplatnění přenesených dat. Určitou vadou na kráse bylo zrušení možnosti objednání pevné IP adresy počínaje 30.5.2004, čímž chce Český Telecom zamezit problémům přetížení datového toku směrem od uživatelů způsobenému webovými servery umístěnými na ADSL přípojkách. Internet Expres je jinak jedna z nejlepších nabídek ADSL pro zákazníky, kteří mají zájem plně využívat širokopásmové internetové připojení. Ti jsou často ne zcela přesně nazývaní jako 'stahovači'. Uvedení zákazníci několikanásobně překračují průměrný provoz ostatních zákazníků poskytovatelů, a proto nejsou při současných parametrech velkoobchodní nabídky ADSL od Českého Telecomu pro poskytovatele příliš zajímaví. Podle mého názoru se velká část extrémně aktivních uživatelů již se stávajícími poskytovateli dohodla na ukončení smluvního vztahu a okamžitě objednala službu Internet Expres. Dosavadní počet všech objednávek služby Internet Expres je vzhledem k vynaloženým prostředkům na komunikaci služby pro Český Telecom velkým zklamáním, a proto se poměr výrazněji aktivních uživatelů ADSL v síti Českého Telecomu začíná zvyšovat. Pokud by nedocházelo ke změnám parametrů agregace, důsledkem by měl být pokles rychlostí ADSL od Českého Telecomu. V květnových měřeních jsme mírný pokles rychlostí ADSL od Českého Telecomu zaznamenali, ale změna byla příliš malá na to, aby se dalo jednoznačně říci, že rychlosti ADSL Českého Telecomu klesají. Pokud se takový trend objeví, měl by být zaznamenán v průběhu června. Zatím rychlosti ADSL od Českého Telecomu zůstávají stabilně jako jedny z nejvyšších.

Denní průměrné rychlosti ADSL 512/128 (1:50)
graf denní průměrné rychlosti ADSL 512/128 (1:50)

Viditelnější trend ve změně rychlostí je z grafu vidět u společnosti GTS. I když rychlosti jejího ADSL zatím nedosahují rychlostí Českého Telecomu, začaly se dosahované rychlosti od 11.5.2004 výrazně zvyšovat, a tento trend pokračoval i v prvních červnových dnech. Znatelné zlepšení potvrzují i mnozí zákazníci. Podle oficiální tiskové zprávy by měla být Fair User Policy aplikována až od 1.6.2004, ale patrně GTS našla nějaké jiné nástroje, které pomohly velmi špatně vyvíjejícím se rychlostem (např. 8.5.2004 jsme naměřili průměrnou rychlost jen 71 kb/s) . Plná aplikace Fair User Policy od 1.6.2004 patrně povede k dalšímu zlepšování.

Podle naších informací nemá z významných poskytovatelů v tuto chvíli aplikovanou Fair User Policy pouze Contactel. Jedním z důvodů může být skutečnost, že společnost měla donedávna nastaven ceník velmi přísně pro uživatele, kteří překročí svůj datový limit. Za jakékoliv překročení zakoupeného limitu platil uživatel minimálně 600 Kč (zákazník platil za blok 10 GB dat), a proto průměrný zákazník Contactelu stahoval podstatně menší množství dat než zákazníci ostatních poskytovatelů. Od 2.6. snížil Contactel minimální blok při překročení datového limitu na 2 GB, a tím umožnil svým zákazníkům stahovat více dat. Je proto možné, že v budoucnu bude muset Fair User Policy aplikovat i Contactel.

Pro udržení kvality ADSL na bázi velkoobchodní nabídky Českého Telecomu je aplikace Fair User Policy ze strany poskytovatelů velmi podstatná. Pro zákazníky poskytovatelů je však neméně důležité znát přesné podmínky jejího uplatňování. Zákazníci by měli znát nejen podmínky, kdy se riziku uplatnění Fair User Policy zcela vyhnou, ale i jak se Fair User Policy následně projevuje na dosahovaných rychlostech. Pro chystané zveřejnění červnových výsledků rychlostí ADSL chystáme pro čtenáře další informace, které zvyšování transparentnosti Fair User Policy pomohou.

4. 6. 2004

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v dubnu 2024

V dubnu rychlost Wi-Fi internetu opět mírně klesla. Podívejte se, jak si vedl váš poskytovatel a váš region.

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v březnu 2024

V březnu se rychlost Wi-Fi internetu propadla. Podívejte se, jak si tentokrát vedl vás poskytovatel.

Nejčtenější články

Finále Ligy mistrů můžete sledovat v sobotu na Nova Sport 3

 

Liga mistrů UEFA se blíží do finále. O slavný pohár se v sobotu 1. června utká Borussia Dortmund a Real Madrid...

Od roku 2025 se zvýší koncesionářské poplatky, platit se bude i za mobily a tablety

 

Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas se od příštího roku navýší. Změny se dotknou domácností i...

CETIN v srpnu spustí symetrický optický tarif s rychlostí 1 Gb/s

 

CETIN v srpnu spustí hned dvě novinky – navýší rychlosti odesílání u optického tarifu 1 Gb/s a u nejvyššího VDSL...