Úvod > Články > V používání Fair Use Policy jsou mezi poskytovateli rozdíly

V používání Fair Use Policy jsou mezi poskytovateli rozdíly

K technickým parametrům nabídky ADSL v síti Českého Telecomu mají prakticky všichni poskytovatelé ADSL oprávněné výhrady. Poskytovatelům však nezbývá nic jiného než nabídku dominantního operátora akceptovat a vlastními silami zajistit, aby v rámci technických omezení byla kvalita nabízené služby co nejvyšší. Přístupy jednotlivých poskytovatelů k zajištění kvality se liší.

Nejdříve zopakuji základní fakta. Na rozdíl od většiny internetově vyspělých zemí, velkoobchodní nabídka ADSL od Českého Telecomu je spojena s pevně danými poměry, kterými sdílí stejnou kapacitu pro připojení do internetu více uživatelů. Poskytovatelé tak mají omezené možnosti pro ovlivnění kvality ADSL. U levnějších ADSL služeb je agregační poměr 1:50, u služeb dražších 1:20. Rozhodnutí  o pevných agregačních poměrech nebylo příliš šťastné, protože z pohledu koncového uživatele je podstatná skutečná kvalita služby daná především stabilitou dosahovaných rychlostí bez ohledu na to, kolik uživatelů stejnou kapacitu sdílí. Nejlepší by bylo, pokud by měli poskytovatelé možnost poměr agregace sami postupně optimalizovat podle celkového počtu uživatelů, kteří si mezi sebou stejnou kapacitu dělí, a samozřejmě také podle způsobu využívání internetu jednotlivými zákazníky. Není bez zajímavosti, že v mnoha zemích kvůli velkému počtu ADSL zákazníků postačuje sdílení jedné kapacity stovkou uživatelů vysokorychlostního internetu a přitom kvalita služby zůstává stále velmi slušná.

Poskytovatelé v Česku však musí vycházet ze stávajících pevných agregačních parametrů. Ty v praxi znamenají, že pro službu s rychlostí 256/64 kb/s s agregací 1:50 si nemůže průměrný uživatel za měsíc stáhnout z internetu ani 1,5 GB dat. I když jsou s agregací 1:50 nabízeny rychlosti až 1024/256 kb/s, stále se najde hodně uživatelů internetu, kteří by při práci s internetem bez jakýchkoliv omezení teoretickou průměrnou datovou kapacitu až několikanásobně překračovali. Protože aktivnější zákazníci využívají stejného přiděleného pásma v rámci agregačního bodu, docházelo by ke snižování kvality služby ostatních zákazníků.

Platba za nadlimitní data spravedlivé dělení kapacity zajišťuje

Z počátku poskytovatelé rádi zdůrazňovali, že za ADSL budou zákazníci platit pouze paušální poplatek a pak budou moci internet využívat bez jakýchkoliv omezení. Tento princip by nepochybně fungoval při prudkém rozvoji ADSL, kdyby pak byl brzy poměr počtu velmi aktivních zákazníků oproti celku zanedbatelný. To se však bohužel nestalo a nejaktivnější zákazníci u ADSL bez jakýchkoliv omezení způsobovali zhoršení kvality služby i těm, kteří využívali výhod širokopásmového internetu minimálně.

Poskytovatelé se pak postupně smířili s tím, že ADSL v současných podmínkách nebude možné nabízet jako zcela neomezené a pro služby s agregací 1:50 zavedli datové limity, při jejichž překročení budou zákazníci platit za navíc přenesená data. Bez ohledu na strukturu poplatků se stalo, že zákazníci měli z navýšených účtů takovou obavu, že si téměř všichni byli schopni ohlídat, aby jejich datový limit nebyl překračován. Tím se problém spravedlivého využívání omezeného pásma vyřešil a výsledky našich měření dokonce prokazují, že poskytovatelé, kteří nikdy „nelimitované“ ADSL s agregací 1:50 nenabízeli, dosahují velmi slušných průměrných hodnot rychlostí. Problém byl vyřešen, ale k nelibosti nemalého počtu klientů, kteří chtějí mít cenově dostupný internet skutečně neomezený. Problémy s datovými limity nemají pouze podnikaví zákazníci, kteří se snaží konektivitu z jedné ADSL přípojky přeprodávat co nejvíce dalším subjektům například v rámci domu, nebo zákazníci, kteří za účelem prodeje nelegálně stahují z internetu filmy. Ne každému se chce stále pravidelně sledovat, kolik stáhnul dat a zda mu již „nehrozí“ zvýšený účet.

Internet bez plateb za nadlimitní data? Ano, ale bez Fair Use Policy to nejde

Kvůli velké poptávce zůstala v nabídce některých poskytovatelů možnost zakoupit službu, u které platba za nadlimitní data nehrozí. Poskytovatelé jsou však nuceni chránit všechny své zákazníky tím, že různým způsobem nejaktivnější zákazníky omezují pomocí Fair Use Policy (FUP). Základní rozdíly mezi poskytovateli lze hledat v těchto aspektech

  • rozsah informací o způsobu aplikace FUP, které jsou veřejně k dispozici
  • typy služeb, na které se FUP vztahuje
  • podmínky, za kterých může být FUP aplikována
  • podmínky pro ukončení FUP, pokud již byla FUP uplatněna

Základní přehled o FUP jednotlivých poskytovatelů uvádí následující tabulka, která zahrnuje podle počtu měření rychlostí na serveru DSL.cz 10 největších ADSL poskytovatelů v ČR. Ve sloupci Popis FUP na stránkách poskytovatele jsou odkazy na popisy FUP zveřejňované jednotlivými poskytovateli.

Poskytovatel Služby s FUP Kdy se FUP aplikuje Popis FUP
na stránkách
poskytovatele
Contactel FUP nepoužívá FUP nepoužívá FUP nepoužívá
Czech On Line všechny s agr. 1:50 v reálném čase u nejaktivnějších  účastníků ano, ale není dostatečný
České Radiokomunikace všechny s agr. 1:50 při překročení 70% smluveného objemu přenesených dat za měsíc ano
Český Bezdrát s agr. 1:50 bez zpoplatnění dat v reálném čase dle zatížení agregačních bodů, přednostně P2P ano
Český Telecom Internet Expres (agr. 1:50) při překročení přenesených dat 250 MB, 500 MB, 1 GB a 2 GB za týden dle typu služby ano
GTS všechny s agr. 1:50 při překročení přenesených dat 2 GB, 4 GB a 8 GB za měsíc dle typu služby ano
IPEX všechny s agr. 1:50 při překročení datového provozu 150 MB během tří hodin ano
NEXTRA s agr. 1:50 bez zpoplatnění dat v reálném čase u nejaktivnějších účastníků ADSLink Basic, od 1.1.2005 při překročení měsíčních limitů 8 GB a 30 GB u ADSLink Fun dle služby ano
SkyNet všechny s agr. 1:50 v reálném čase u nejaktivnějších účastníků ne
Tiscali s agr. 1:50 bez zpoplatnění dat

při překročení přenesených dat 10 GB a 20 GB za měsíc dle typu služby

ano

Většina poskytovatelů má informace o způsobu aplikování FUP dostupné na vlastních stránkách.  V případě Czech On Line informace o FUP k dispozici jsou, ale nejsou pro uživatele dostatečně detailně popsány. Pozitivní je, že Czech On Line se chystá připravit novou verzi FUP, která by měla být pro uživatele více transparentní.

Ze všech největších poskytovatelů pouze Contactel neuplatňuje FUP vůbec. Dále v současné době neuplatňuje FUP Nextra u všech nově prodávaných služeb. Od 1.1.2005 bude FUP u Nextry aplikována pouze na službách sítě Telenor Networks s agregací 1:40 a nejspíš Nextra zůstane u uplaňování FUP i u starších nelimitovaných služeb ADSLink, které se již delší dobu neprodávají. Je zajímavé, že žádný z poskytovatelů nemusí v praxi přistupovat k omezování zákazníků ADSL linek s agregací 1:20, i když to mnohým všeobecné podmínky poskytování služby nebo technická specifikace umožňuje. Z toho je zřejmé, že nejaktivnější uživatelé většinou požadují nejlevnější službu s agregací 1:50 a nejsou ochotni za kvalitnější službu s agregací 1:20 připlácet. Důvodem je také příliš velký cenový odstup mezi službami s agregací 1:50 a 1:20.

Rozdíly lze také hledat v aplikaci FUP na linky, kde je zpoplatňován nadlimitní přenos dat. Tato praxe se může zdát nelogická, ale někteří poskytovatelé k ní přistupují z důvodu optimalizace okamžitého provozu v síti. S FUP u ADSL se zpoplatněným přenosem dat se mohou setkat zákazníci společností Czech On Line, České Radiokomunikace, SkyNet a IPEX. S výjimkou Českých Radiokomunikací se však jedná vždy o takové omezení, které se objevuje na několik minut, resp. hodin, ale nikdy neovlivňuje rychlost ADSL přípojky následující den.

Tiscali a GTS uplatňují FUP u uživatelů, kteří v průběhu období 1 měsíce překročí pevně dané datové limity. Výhodou je, že informace o datových limitech jsou transparentní a uživatelé si tak mohou svůj datový provoz hlídat. Podle mého názoru by někteří zákazníci přivítali i emailové zprávy zasílané v okamžiku, kdy se aplikaci FUP uživatelé přiblíží, ale podle informací poskytovatelů po takovéto službě zatím velká poptávka není. U nejčastěji používané služby Internet Expres se FUP aplikuje vždy v týdenních cyklech a uživatelé tak mají jistotu, že i v tom nejhorším případě bude jejich ADSL přípojka opět rychlá během několika dní, tj. v následující pátek nebo sobotu.

Rozsah tohoto článku neumožňuje detailně popsat FUP u každého poskytovatele. Pokud si však chcete koupit ADSL s agregací 1:50 a předpokládáte, že vaše internetová přípojka bude využívána skutečně velmi intenzivně, doporučuji podmínky FUP u vašeho poskytovatele podrobně nastudovat.

Na druhou stranu podle informací od poskytovatelů se FUP týká výrazně méně než 10% z celkového počtu uživatelů ADSL. Drtivá většina zákazníků se tak s touto problematikou nikdy v praxi nesetká.

19. 11. 2004

Autor: Tomáš Pětivoký

Témata

rychlost internetu

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v dubnu 2024

V dubnu rychlost Wi-Fi internetu opět mírně klesla. Podívejte se, jak si vedl váš poskytovatel a váš region.

 

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

 

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v březnu 2024

V březnu se rychlost Wi-Fi internetu propadla. Podívejte se, jak si tentokrát vedl vás poskytovatel.

Nejčtenější články

Vodafone zařazuje do nabídky Nova Sport 5 a 6, odvysílá Formuli 1 i MotoGP

 

Vodafone nabídne v rámci své Vodafone TV stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Diváci se tak mohou těšit na Formuli...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

 

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

TikTok představil novou sociální síť, která má konkurovat Instagramu

 

TikTok představil novou sociální síť TikTok Notes. Aplikace je určena ke sdílení fotek a textového obsahu a má přímo...