Úvod > Návody > Jak se dostat z registru dlužníků SOLUS?

Jak se dostat z registru dlužníků SOLUS?

Ocitli jste se na černé listině dlužníků protože jste včas nezaplatili splátku za úvěr nebo za telefon? Poradíme vám, jak se ze SOLUSu dostat.

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, které mezi sebou sdílejí informace o neplatících zákaznících. Členy jsou například banky, pojišťovny, telefonní operátoři, leasingové společnosti nebo třeba energetické firmy.

Dostat se do SOLUSu je jednoduché. Stačí když zapomenete splatit splátku z úvěru nebo se opozdit s platbou za vyúčtování mobilních služeb. V případě, že se do registru dlužníků dostanete, může se stát, že při žádání o úvěr nebo při pořizování služby na smlouvu vám nebude vyhověno. Jak se tedy ze SOLUSu dostat?

Jak zjistíte, že máte záznam v SOLUSu?

Zjistit, zda jste vedeni v registru dlužníku není nic složitého. Na internetové stránce www.solus.cz stačí vyplnit formulář s žádostí o výpis z registru. Požadován bude i váš úředně potvrzený podpis, který si můžete nechat potvrdit na pobočce České pošty. Výpis z registru vás vyjde na 218 Kč, pokud si ho necháte zaslat poštou na dobírku nebo na 99 Kč, pokud vám bude stačit výpis prostřednictvím SMS zprávy.

SMS výpis a kód SIN

Podmínkou pro zaslání SMS výpisu je mít unikátní kód SIN, který slouží k identifikaci uživatele. Jak kód získat? Stačí si zažádat o přidělení kódu SIN pro následnou realizaci SMS výpisu. Kód SIN získáte prostřednictvím SMS nebo přes Českou poštu.

V případě volby SMS, vyplňte Elektronickou žádost pro SMS distribuci a zašlete 30 Kč ze svého internetového bankovnictví (účet musí být veden na vaše jméno) na číslo účtu, které zjistíte po vyplnění žádosti. Pro zaslání kódu prostřednictvím České pošty je nutné vyplnit Elektronickou žádost pro distribuci Českou poštou, v tomto případě vám bude SIN kód doručen na dobírku do vlastních rukou za 109 Kč.

Jak se ze SOLUSu dostat?

Pokud jste zjistili, že jste v registru dlužníků evidováni, zaplaťte dlužnou částku, kterou u společnosti máte. Ze SOLUSu však nebudete smazáni hned, vaše jméno může být odstraněno až po třech letech od zaplacení dlužné částky. U dluhů u telekomunikačních operátorů je to jeden rok.

Je tu však i možnost dřívějšího smazání. Po zaplacení dluhu vypovězte smlouvu se společností, kde jste měli dluh. Při zrušení smlouvy také zašlete firmě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas je většinou součástí všeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o úvěr). Níže najdete vzor.

Pokud ani po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (kde je třeba zažádat také o odstranění ze všech databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, např. Registry dlužníků) k odstranění záznamu z registrů nedojde, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Vzor žádosti o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše jméno a příjmení

Adresa

Telefon a email

 

Název společnosti

IČ společnosti

Adresa společnosti

 

V ... dne ...

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Vážení,

 

já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa společnosti (dále jen Společnost) dále nezpracovávala mé osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním, ani jiném právním vztahu, ani nejsem dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje odstranili ze všech databází, které vedete. Vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žádám také o odstranění ze všech databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta (např. Registry dlužníků).

 

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

(vlastnoruční podpis)

Vaše jméno a příjmení