Úvod > Slovník > Bitmapová grafika

Bitmapová grafika

Neboli (rastrová grafika) je jeden ze dvou nejzákladnějších způsobů, kterým zpracováváme a ukládáme informace o obrázku. Tím druhým je vektorová grafika. Bitmapová grafika popopisuje obrázek pomocí jednotlivých pixelů (barevných bodů), které jsou uspořádané do tvaru mříže.