Úvod > Slovník > Default

Default

Jistě jste už slyšeli spojení defaultní výsledek apod. Default je výraz pro obvyklou nebo přednastavenou hodnotu a předem nabízenou možnost. Pokud v počítači něco nastavíte defultně, bude to tak fungovat, dokud nenastavíte jinak.