Úvod > Slovník > DNS

DNS

Neboli Domain Name System vznikl proto, aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresu každého zařízení. DNS přiřazuje IP adresám (tedy jednotlivým počítačům) jména.