Úvod > Slovník > HTS

HTS

Hlavní telefonní stanice - analogová telefonní linka s jedním přiděleným telefonní číslem.