Úvod > Slovník > Nejkratší odezva

Nejkratší odezva

PC(síťová karta) vyšle datagram(paket) protistraně a měří dobu odezvy (zpoždění). V tomto případě čas nejrychlejšího paketu.