Úvod > Slovník > Rychlost odesílání dat

Rychlost odesílání dat

rychlost uploadu - odesílání dat od vás na internet (upload) Průměrná rychlost odezvy (ping) - počet milisekund (tisícin sekundy) potřebných ke spojení se serverem na internetu a zpět, měřeno přes webový prohlížeč