Úvod > Slovník > Switch

Switch

Aktivní síťový prvek, spojuje jednotlivá síťová zařízení do sítě. Data rozesílá jen tam, kam je skutečně potřeba, čímž zatížení sítě snižuje.