Úvod > Články > Připojení přes optiku stále jen pro vyvolené, vládne Wi-Fi

Připojení přes optiku stále jen pro vyvolené, vládne Wi-Fi

Na světě je nová studie o stavu internetového připojení v České republice. Nejvíce využíváme bezdrátová připojení a ADSL, optických přípojek je stále málo.

Vládnou bezdrátová řešení

Společnost Factum Invenio publikovala výsledky své studie o stavu internetového připojení v Česku. Ke svému průzkumu vybrala reprezentativní vzorek celkem 562 aktivních uživatelů internetu ― jak se ukázalo, nejvíce lidí (36 %) využívá bezdrátové připojení. To, že Česká republika je v evropském měřítku dlouhodobě bezdrátová velmoc, se ví. A důvody jsou rozličné. Michal Peca ze zmíněné společnosti říká: „Bezdrátovému připojení dávají přednost především lidé, pro které je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají možnost připojit se prostřednictvím kabelové televize. Tito lidé také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení.“

Připojení přes ADSL je u nás stejně jako v celé Evropské unii rovněž velice oblíbené. Podle téže studie tohoto řešení připojení k celosvětové síti využívá celkem čtvrtina lidí (25 %). Těsně v závěsu za ADSL je pak připojení přes kabelovou televizi (CATV), kterému patří podíl s hodnotou 23 %. Pak už následuje připojení přes mobilní telefon s podílem 5 % a kdysi tolik oblíbený (a vlastně mnohdy jediný možný) dial-up (vytáčené připojení přes pevnou linkou) mají dnes asi jen 2 procenta uživatelů.

Podíly technologií internetového připojení v ČR: Factum Invenio (2008)

Zdroj:  Factum Invenio

 

Když si zmíněná procenta sečteme, dostaneme celkem 91% zastoupení těchto technologií na českém trhu ve zkoumaném vzorku respondentů. Kam se podělo zbylých 9 % lidí, se nedovíme. O těch tisková zpráva společnosti mlčí a v grafu je toto číslo uvedeno u položky „jiné“. Možná někteří z respondentů netuší, jak jsou připojení, protože že by zrovna 9 % domácností bylo připojeno přes optická vlákna (FTTx) se nezdá pravděpodobné (a tato technologie by jistě v grafu byla zanesena samostatně. Na otázku podílu FTTx na trhu se ještě podíváme níže v článku. Teď se však sezname s dalšími výsledky průzkumu společnosti Factum Invenio.

Rychlost připojení: nejčastěji 2 Mbit/s a 4 Mbit/s

Domácnosti v největším počtu případů disponují přípojkami s rychlostmi 2 Mbit/s a 4 Mbit/s (podle studie je první rychlostní pásmo zastoupeno s podílem 20 %, druhému náleží 19 %). Zajímavou informací je, že až 36 % domácností má internetové připojení pomalejší, maximálně do 1 Mbit/s. Zde chybí informace, zda jde o nominální hodnotu zakoupenou u poskytovatele, nebo reálnou, kterou si domácnosti naměřily samy. Pravděpodobnější ale je, že tyto hodnoty se vztahují na zakoupené rychlosti. Když uvážíme, že nejvíce lidí se připojuje přes Wi-Fi a odečteme-li od podílu Wi-Fi přípojek mobilní internet a dial-up, vychází nám, že relativně nejpomalejší přípojky jsou v tomto případě právě bezdrátové (standardní nominální rychlostí přípojek u ADSL a CATV byla donedávna totiž hodnota 2 Mbit/s). To ukazuje na to, že v místech s malou konkurencí a právě nedostupností ADSL připojení, CATV či FTTx malí poskytovatelé Wi-Fi nabízejí jen nižší rychlosti.

Rychlosti internetového připojení v ČR: Factum Invenio (2008)

 

Tato skutečnost je ale v rozporu s výsledky měření rychlostí na našem serveru. Podle posledních údajů, jež jsme uveřejnili začátkem září a které shrnují měření uživatelů za měsíc srpen, totiž průměrná rychlost přes Wi-Fi činila zhruba 3 Mbit/s. A kolem hladiny 1 Mbit/s se navíc pohybovaly rychlosti jen u tří z celkem 24 sledovaných poskytovatelů.  Chyba možná bude i ve zkoumaném vzorku respondentů, protože jak průzkum  Factum Invenio dále ukázal, celých 14 % uživatelů internetu ani netuší, jakou rychlost jejich přípojka má.

Studie dále ukazuje, že rychlost přípojek stále roste ― což ani vám vzhledem k vlnám zrychlování určitě neuniklo. Ještě loni touto dobou disponovalo rychlostí 2 Mbit/s a vyšší 36 % uživatelů, zatímco letos to byla už více než polovina respondentů (51 %). A to nesmíme zapomínat na to, že v létě všichni velcí poskytovatelé ADSL oznámili další zrychlování a redukci služeb na dvě rychlostní varianty, 8 Mbit/s a 16 Mbit/s. Zrychlil samozřejmě i největší český kabelový operátor UPC a reagovali i poskytovatelé připojení přes optiku. Hlavně u ADSL se ale zákazníci musí smířit s tím, že reálné naměřené rychlosti připojení budou často za zakoupenými nominálními hodnotami zaostávat.

Součástí studie byla také otázka, nakolik jsou v českých domácnostech rozšířené počítače. Podle výsledků osobní počítač vlastní již 53 procent domácností, z čehož více než 90 procent domácností s počítačem má zároveň i přístup k internetu.

Pohled očima EU

Jestliže jsme výše zmínili problém s chybějícími 9 % u typu technologie zprostředkovávající připojení k internetu (což nás vedlo k otázce, kolik z toho asi patří optickým přípojkám), podívejme se, co o stavu broadbandových přípojek nejen v Česku říká Evropská komise a Český telekomunikační úřad.

Musíme se ovšem spokojit s poněkud staršími údaji: Český statistický úřad ve své měsíční monitorovací zprávě za duben 2008 informuje o 13. implementační zprávě Evropské komise. Ta v ní shrnula a zhodnotila stav na evropské trhu elektronických komunikací za rok 2007 a samozřejmě se věnovala i problematice broadbandu v jednotlivých členských státech.

Čísla se za uplynulý rok bezesporu změnila, ale pro rámcovou představu nám postačí. Do karet nám hraje i to, že pro srovnání se studií jsou čísla vhodná i z toho důvodu, že studie Factum Invenio vznikla na základě průzkumu, který proběhl už letos v březnu. (Nezapomínejme ale, že EK hovoří čistě o broadbandu, kdežto Factum Invenio o všech přípojkách. Vynecháním mobilního připojení a dial-upu si procenta do spolehlivější podoby vlastně může přepočítat každý sám.)

V měřítku celé EU je nejrozšířenějším způsobem širokopásmového připojení xDSL, kterému patří 80 % trhu. Z toho v České republice tvoří podíl maloobchodního xDSL (převážně tedy ADSL) 34 %, což je stejně jako u připojení přes WLL (Wi-Fi, FWA), a pak následuje kabelová televize (CATV) s 21 %. Co se týče optických přípojek, které nás zajímaly výše, ty používají jen pouhopouhé 4 % uživatelů (jejích počet se za rok 2007 vyšplhal na zhruba 55 000).

Broadbandové přípojky v ČR za rok 2007: ČTÚ, 2008

Zdroj: ČTÚ

 

Na konec článku poznamenejme, že v blízké budoucnosti se počítá právě s rozšiřováním optických přípojek, k čemuž přímo Evropská komise nedávno vyzvala členské státy. A pár měsíců předtím rovněž volala po rychlejším rozšiřování broadbandu v odlehlejších částech členských států, tedy zejména na venkově, kde lidé mají jen omezené, nebo žádné, možnosti připojení. O tom více v následujících článcích:

17. 06. 2008 Komise: zařiďte rychlé internetové připojení!
22. 09. 2008 EK: Nabízejte internetové připojení přes optiku

1. 10. 2008

Autor: Oldřich Klimánek

Témata

telekomunikace

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Telly uzavřela partnerství s Nordic Telecom

Společnosti Telly a Nordic Telecom uzavřely strategické partnerství. Vzájemně budou nabízet některé své služby.

 

O2 představilo nové tarify NEO+ s možností bezplatné aktivace neomezených dat

O2 zařadilo do nabídky novou tarifní řadu NEO+, se kterou si můžete zdarma aktivovat neomezená 5G data na 24 hodin...

 

Portugalsko chce zakázat používání čínských komponent v 5G sítích

Portugalská rada pro kybernetickou bezpečnost vydala usnesení, které by mohlo omezit využívání čínského vybavení v...

Nejčtenější články

T-Mobile představil předplacenou kartu se 100 GB dat za 300 Kč

 

T-Mobile představil limitovanou předplacenku se 100 GB dat, za kterou zaplatíte jen 300 Kč měsíčně. A každé 12...

Netflix omezuje sdílení hesel po celém světě, došlo i na Česko

 

Společnost Netflix rozšířila nová pravidla pro sdílení hesel do dalších více než 100 zemí. Za využívání účtu mimo...

CETIN přidal do nabídky optický tarif 2000/1000 Mb/s

 

CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...