Úvod > Články > Domácí brány v centru dění

Domácí brány v centru dění

V polovině dubna se poblíž Paříže poprvé scházejí členové nově založené neziskové iniciativy na podporu rozvoje domácích bran, Home Gateway Initiative (HGI). Jejím cílem je sdružit provozovatele a výrobce zařízení tak, aby domácí širokopásmový přístup dostal nový rozměr díky centrálnímu, inteligentnímu prvku v podobě domácí brány.

HGI má již nyní slibný základ, protože o její založení se zasloužili především evropští  telekomunikační provozovatelé, konkrétně Belgacom, BT, Deutsche Telekom, France Telecom, KPN, TeliaSonera, NTT, Telefonica a Telecom Italia. Jejich cílem je zainteresovat poskytovatele služeb a obsahu a samozřejmě výrobce, aby bylo možné se dohodnout na společných základních specifikacích pro domácí brány. Jedním z úkolů HGI je zlepšit vzájemnou spolupráci bran s domácími elektronickými zařízeními nejen v rámci EU. Od společných specifikací a testování spolupráce zařízení od různých výrobců, na základě nichž by zákazník měl podstatně větší jistotu, že komunikace v rámci jinak heterogenní domácí sítě bude fungovat, si samozřejmě všichni slibují také snížení cen domácích bran.

HGI není normalizační organizace a ani jejich práci nechce suplovat, nicméně dozrál čas, aby se přední společnosti v tomto segmentu pustily do práce a přišly se svou vizí technické specifikace, s níž pak mohou oslovit mezinárodní normalizační úřady. HGI postaví své řešení na již existujících normách a specifikacích, od doporučení ITU-T H.610, přes specifikace DSL Forum, UPnP (Universal Plug and Play), DLNA (Digital Living Network Alliance) a zjistí, co dalšího je třeba doplnit.

Brána k bráně…

Domácí brána (též RG, Residential Gateway) se má stát klíčovým prvkem v domácích sítích, neboť umožňuje propojení vnitřní, domácí sítě a všech k ní připojených různorodých zařízení, a vnější, rozlehlé sítě (Internetu, telekomunikační sítě apod.). Rychlý přístup k vnějšku původně zprostředkovával jednoduchý (a jednoúčelový) širokopásmový modem, který se postupně vyvinul v bezdrátový směrovač. To ale stále není dostatečně vybavené inteligentní zařízení, které by se mohlo stát domácí branou. Brána musí poskytovat nejen širokopásmový přístup ale také nejrůznější služby pro jednotlivá připojená zařízení (a rozhraní v domácím prostředí).

Požadavky na domácí brány vyplývají ze zájmu zákazníků o služby příští generace:

  • poskytovat vzdálený management (pro bránu i zařízení za ní) prostřednictvím Internetu;
  • správné propojení zařízení nebo aplikace k odpovídající platformě služeb se příslušnou třídou služby/QoS;
  • rozpoznávání, případně sjednocování schopností jednotlivých zařízení;
  • nabídka integrovaného domácího prostředí obyvatelům domácnosti.

Dnešní domácí sítě vznikají především z důvodu potřeby sdílení rychlého připojení k Internetu všemi členy domácnosti, mnohdy pro velice různorodé účely a prostřednictvím různorodých koncových zařízení, od výpočetní techniky po zábavní elektroniku. Od sdílení širokopásmové přípojky je jen krůček ke sdílení stahovaného obsahu z Internetu, nejen na PC/laptopech, ale i na TV, PVR či Hi-Fi soupravách.

Zařízení spotřební a domácí elektroniky včetně domácích spotřebičů s rychlým komunikačním rozhraním na trhu přibývá a podobně se rozrůstá seznam služeb, které mohou poskytovatelé nabízet domácím uživatelům, včetně zabezpečení, monitorování a vzdáleného řízení inteligentní domácnosti. V běžné domácnosti se najdou zhruba dvě desítky zařízení a přístrojů, které mají zabudovaný čip, ale využitelnost je dosud malá, protože nepoužívají společný „jazyk“, který by jim umožňoval vzájemně komunikovat.

Domácí brána má právě umožnit realizaci poskytování obsahu a služeb a jejich využití, a to nejen uvnitř, ale i vně domácnosti. Brána musí být centrálním prvkem z hlediska managementu domácí sítě. Integruje zakončení sítě (NT, Network Termination) a je schopna komunikovat s různým typem přístupu i s různými médii a terminály v domácí síti. Představuje platformu pro agregaci různých služeb (hlasu, dat, apod.) a je demarkační linií mezi přístupovou a domácí sítí.

Domácí sítě a jejich služby

Domácí sítě v návaznosti na širokopásmové přípojky umožňují využívání následujících rezidenčních služeb:
- komunikace – sdílený přístup k Internetu; hlasové služby s přidanou hodnotou - VoIP, videotelefonie, více telefonních spojení po jednom vedení; doprovodné služby jako zobrazení informace na displeji TV o příchozím faxu nebo e-mailu, ztlumení zvuku při zazvonění telefonu;

- zábava – analogová, digitální nebo satelitní TV, audio (CD, rozhlas, Internetové rádio), video a DVD, video služby jako video na vyžádání (VoD) nebo video streaming; on-line hry;

- domácí kancelář (SOHO) – bezpečný a rychlý přístup k Internetu a podnikové síti (pro pracovníky na dálku, telecommuters, home workers), hlasové (pevné a mobilní), datové i obrazové služby (multimediální komunikace, videokonference, kolaborativní práce on-line); přístup ke vzdáleným kancelářským informačním systémům, vzdáleným uloženým souborům, přístup ke službám třetích stran (např. elektronické bankovnictví), interní a externí elektronická pošta, několik simultánních datových spojení, využití periferních zařízení (fax, tiskárna, skener);

- domácí systémy automatizace – management spotřeby energie, místní i vzdálené ovládání funkcí a zařízení v domácnosti, péče o závislé osoby či domácí mazlíčky; jednotné řízení inteligentních zařízení (různého charakteru) připojených na síť pro jejich ovládání na dálku (např. z práce, při pobytu na dovolené, nebo na cestě domů) pro zahájení nebo nastavení nějaké činnosti (např. vytápění, otevírání garážových dveří, nahrávání oblíbeného filmu), postupně vzájemně provázané (např. inteligentní lednička budoucnosti bude schopna zařídit on-line nákup docházejících a chybějících potravin); systémy domácího klimatu zahrnují řízení vytápění, větrání a klimatizace (na základě pravidelného monitorování teploty, s možností ekonomického řízení klimatu);

- bezpečnost – bezpečnost jak majetku a samotné domácnosti, tak domácích informačních technologií a sítě; monitorovací a senzorové systémy (detektory pohybu a teploty, kamerové dohledové systémy), poplašné systémy; ovládání a ochrana domácnosti a pozemku a/nebo dohled nad dětmi nebo starými a postiženými členy domácnosti, to vše na dálku např. prostřednictvím webového rozhraní nebo PDA.

Technické úkoly

Některé dílčí požadavky na domácí brány se zdají být jasné: brána musí provádět konverzi používaných protokolů, aby umožnila zařízením připojeným k různým částem/typům domácí sítě vzájemnou komunikaci. Musí být také schopná dynamicky přidělovat IP adresy každému aktivnímu připojenému zařízení. Musí provádět multiplexování synchronních/asynchronních paketů, aby se mohla rychlá přípojka sdílet mezi více odchozími spojeními. V souvislosti s větším důrazem na bezpečnost by měla domácí brána zahrnovat podporu pro NAT a prvky firewall.

Před HGI stojí ale několik zásadních oblastí, které teprve čekají na podrobnější prozkoumání, komplexní uchopení a následně případně na jednotné specifikace:

  • architektura domácí brány
  • heterogenní strategie QoS
  • integrace s řídicími systémy a systémy automatizace domácnosti
  • management domácí brány na dálku
  • uživatelsky přátelský management připojených zařízení
  • zabezpečení domácí sítě, brány i všech připojených zařízení
13. 4. 2005

Autor: Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA

Témata

telekomunikace

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Microsoft ukončí podporu Cortany ve Windows

Microsoft letos ukončí podporu hlasové asistentky Cortany v operačním systému Windows. Později ji nahradí sada...

 

Telly uzavřela partnerství s Nordic Telecom

Společnosti Telly a Nordic Telecom uzavřely strategické partnerství. Vzájemně budou nabízet některé své služby.

 

O2 představilo nové tarify NEO+ s možností bezplatné aktivace neomezených dat

O2 zařadilo do nabídky novou tarifní řadu NEO+, se kterou si můžete zdarma aktivovat neomezená 5G data na 24 hodin...

Nejčtenější články

T-Mobile představil předplacenou kartu se 100 GB dat za 300 Kč

 

T-Mobile představil limitovanou předplacenku se 100 GB dat, za kterou zaplatíte jen 300 Kč měsíčně. A každé 12...

Netflix omezuje sdílení hesel po celém světě, došlo i na Česko

 

Společnost Netflix rozšířila nová pravidla pro sdílení hesel do dalších více než 100 zemí. Za využívání účtu mimo...

CETIN přidal do nabídky optický tarif 2000/1000 Mb/s

 

CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...