Úvod > Články > Zítra budou spuštěny Datové schránky, mají ale dětské nemoci

Zítra budou spuštěny Datové schránky, mají ale dětské nemoci

I když Ministerstvo vnitra dělá co může, aby datové schránky zprovoznilo včas, ukazuje se, že ne vše je tzv. košer. Datové schránky mají spoustu problémů a jejich význam a definice je utvářena víceméně za pochodu.

Pokud se člověk začne o projekt datových schránek zajímat trochu více do hloubky, zjistí, že ne vše je tak ideální, jak je prezentováno v médiích. I my jsme se již o datových schránkách zmínili. Na problémy jsme upozornili také minulý týden v tomto článku. Tím nechci tvrdit, že jde o propadák, to v žádném případě. Ministerstvo vnitra udělalo ve spolupráci s dalšími subjekty kus práce, na státní správu a jejich zkostnatělost doslova nevídaný husarský kousek. Podařilo se během několika málo měsíců vyrobit systém, který ocení občan, státní instituce, ale ve výsledku nejvíce podnikatelé a právnické osoby. Tedy pokud vše dobře dopadne.

Nejisté zasílání zpráv mezi soukromými subjekty

Pro státní správu bude zavedení datových schránek velkým problémem. Rozloučit se s tištěnými dokumenty a spisy bude pro mnohé úředníky podobná situace, jako by malému dítěti brali hračku. Co hůře, papíru se úřady asi jen tak nezbaví. Je vysoce pravděpodobné, že si řadu elektronických dokumentů budou úředníci „pro jistotu“ tisknout. Pokud půjde o elektronický dokument s jistými putovními předpoklady, pak si jej vytisknou pravděpodobně na každém odboru, který navštíví. V tomto spatřuji velké riziko a bude trvat řadu let, než stávající garnituru úředníků držící se zuby-nehty i přes důchodový věk svého korýtka, vystřídá mladší a modernější generace.

Velký přínos by měly datové schránky pro soukromé subjekty, pakliže by bylo možné zasílat si zprávy právě mezi podnikající veřejností a právnickými osobami navzájem. Zákonodárci slibují, že příští rok bude povoleno odesílání datových zpráv i mezi soukromými subjekty, od 1.1.2010 by měl nastat zkušební provoz, od 1.7.2010 pak provoz ostrý. Zda k tomu skutečně dojde, to je prozatím asi jen zbožné přání. Stejně tak visí ve vzduchu otázka, zda nude odesílání mezi soukromými subjekty zpoplatněno či nikoli. A proč by to byl právě pro soukromé subjekty takový přínos? Představme si pouze problematiku elektronické fakturace. Jen v této jediné oblasti by se jednalo doslova o převrat a normu, která by vyřešila většinu současných problémů.

Představte si, že vám nyní dodavatel odešle fakturu elektronicky. To přece není skrze e-mail žádný problém. Když bude dodavatel „frajer“, ještě opatří e-mailovou zprávu certifikovaným elektronickým podpisem. Faktura dorazí účetní odběratele, která ale není příliš zběhlá v ovládání PC a tak ji nechtěně smaže. Bude tvrdit, že žádnou nedostala. Vedení pak bude řešit konflikt s dodavatelem, který za své zboží nebo služby nedostal zaplaceno. A není zde tedy síly, která by jednak ubezpečila dodavatele o doručení jeho faktury a zároveň nikdo nedokáže objednateli, že fakturu přijal či nepřijal.

Tyto problémy by efektivně vyřešila datová schránka. Jednak by bylo zřejmé, kdo fakturu odeslal – tím, že certifikace odesílatele bude realizována v rámci Ministerstva vnitra. Dále se bude v datových schránkách zpráva uchovávat po dobu 90ti dnů a po danou dobu by ji nemělo být možno jen tak snadno smazat a tvářit se „jako by nic nepřišlo“. V neposlední řadě by dodavatel dostal jednoznačnou informaci o doručení své zprávy s teoretickou možností využití fikce doručení do 10ti dnů od odeslání. Uživatel datové schránky má povinnost zajistit archivaci datových zpráv na vlastním úložišti a je pouze v jeho kompetenci, jak zodpovědně se k tomuto postaví.

Změna rozhraní za pochodu

K testování rozhraní pro datové schránky jsou přizvány velké společnosti vyvíjející informační systémy. Rozhraní pro komunikaci s ISDS (informační systém datových schránek) je definováno již hezkou řadu měsíců a firmy si tak stihly dopředu připravit i rozhraní ve svých systémech, tak, aby mohly pružně zavést komunikaci s datovými schránkami co nejdříve po jejich oficiálním spuštění. Jak jsem se ale před pár dny dozvěděl, Ministerstvo vnitra změnilo dodavatele webových služeb, kterým je nyní společnost Software602 a bude se měnit také rozhraní. Takže to co měly společnosti přeprogramováno, budou muset předělat, ne-li celé zahodit a začít znovu. Spory se vedou také o příponu datové zprávy, původní návrh s příponou ISDS je nyní vytlačován formátem FO v souvislosti s formuláři společnosti Software602.

Jedna schránka pro subjekt je málo

Další zajímavou novinkou je fakt, že jeden subjekt bude moci mít více datových schránek – k tomu dojde ale až po novelizaci zákona číslo 300/2008 Sb.  Doposud bylo striktně dáno, že jeden subjekt rovná se jedna datová schránka. Ale zákonodárcům se to rozleželo v hlavě a asi si uvědomili, že například taková Policie ČR by měla nárok na jedinou datovou schránku pro všechny své oblastní ředitelství a také pro všechny služebny. Tento efekt jistě ocení velké společnosti s komplikovanou organizační strukturou, kde bude zavedení více schránek velkým přínosem.

Nepřipravenost na informační systémy

Je jasné, že malé společnosti o několika zaměstnancích nebo jednotlivci, budou do schránky přistupovat sami nebo v zastoupení zodpovědné osoby s plnou mocí přes webové rozhraní systému ISDS. Velké organizace a státní instituce ale budou muset využít určitou formu napojení datové schránky do svého stávajícího informačního systému. Dle informací, mají již vývojáři připraveny konektory pro většinu velkých ERP systémů – minimálně SAP, Navision (MS Dynamics), Oracle eBS nebo Helios Green již oznámili, že ISDS se svými systémy budou integrovat.

Zde problém tedy není, problém je zatím v legislativě, která jasně říká, že do ISDS se musí hlásit osoba, člověk, tedy lidský tvor, nikoli informační systém. Čeká se tedy opět na novelizaci zákona, která by umožnila, aby se do ISDS přihlásily tyto systémy třetích stran. Hlásit se budou moci asi ihned po zavedení datových schránek, ale aby se vyhovělo legislativě, bude třeba, aby se v určité periodě do ISDS přihlásila zodpovědná osoba mimo ERP či jiný systém, i osobně, přes webové rozhraní ISDS. Zde je opět příležitost pro léčení dětských nemocí, které zatím datové schránky mají.

Závěrem

Datové schránky spouští další problémy. Například vyhledat nepodnikající osobu bude možné dle příjmení a bydliště, co když ale bude na dané adrese bydlet více osob se stejným jménem i příjmením? Tento a další problémy teprve čekají na řešení. Od zítřka, tedy od 1.7.2009, si můžete požádat o zřízení datové schránky coby občan. Připravte se také na novinku České pošty, kterou je obálka se zeleným pruhem, kterou vám dorazí přístupové údaje k datové schránce.

30. 6. 2009

Autor: David Procházka

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Digitální Česko 2.0: přešlapování na místě

Vláda vzala na vědomí zprávu o plnění agendy Digitální Česko 2.0 s tím, že je splněno 14 bodů ze 17. Bližší pohled...

 

Přešlapování okolo zdravotnické informatiky

Zdravotnictví představuje nepochybně jednu z nejlukrativnějších oblastí, se kterými se lze v současném světě...

 

Open source se ve státní správě daří

Open source postupně překonává předsudky o nespolehlivých a špatně použitelných řešeních. Plně jej podporuje...

Nejčtenější články

HBO Max v Česku od května nahradí nová služba Max

 

Společnost Warner Bros Discovery oznámila, že v Evropě spustí novou platformu Max 21. května. To se týká i Česka a...

Seznam.cz připravuje vlastní předplatné, reklamě se ale nevyhnete

 

Seznam.cz testují nové předplatné. V placené verzi přestane využívat vaše data k cílení reklamy. Reklamu ale na...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v březnu 2024

 

Rychlost u většiny technologií v březnu klesla. Podívejte se, jak si vedl váš poskytovatel a u kterého providera...