Úvod > Články > Spolupráce BSA a Ministerstva financí: „Hardware bez softwaru není uznatelný daňový náklad“ aneb Bezplatný software je automaticky pirátský?

Spolupráce BSA a Ministerstva financí: „Hardware bez softwaru není uznatelný daňový náklad“ aneb Bezplatný software je automaticky pirátský?

Ještě neuschl inkoust na článcích o protipirátských organizacích BSA a ČPU z minulých dvou týdnů a už se opět objevily nové zprávy – zase od BSA. Tentokráte nešlo o samostatnou zprávu této organizace, nýbrž o společnou tiskovou zprávu s Ministerstvem financí. To, o čem se bavíme několik let – že BSA jde o úspěšné dopady lobbingu než o cokoli jiného –, se k překvapení mnohých ukázalo jako obyčejná realita.

Nátlaková organizace BSA, v níž se sdružují největší výrobci softwaru jako Microsoft, Apple, Adobe a jiní, vydala prostřednictvím svého mediální zástupce v Česku společně s Ministerstvem financí tiskovou zprávu s názvem Softwarové pirátství bude stále častěji postihováno jako daňový únik. Samotný text na stránce BSA stále chybí, dostupný v původním znění jako PDF zde, jako ODT zde. Ministerstvo financí totiž text zprávy tiše pozměnilo – nová verze zde.

Ze zprávy se dozvídáme, že letos si finanční úřady více posvítí na firmy využívající nelegální software. Důvodem je „zabránit zbytečným daňovým únikům“.

„Daňová správa se při své kontrolní činnosti již běžně zabývá otázkou uznatelnosti nákladů na hardware, které se bez legálně nabytého softwaru stávají daňově neuznatelnými. Letos se na tyto daňové úniky kontroloři zaměří intenzivněji, “ uvádí zpráva.

Text BSA, v České republice neexistujícího subjektu, a Ministerstva financí, které pasáže převzalo od českého mediálního zástupce této organizace Jana Hlaváče tak, jak je napsal, používá již utahaná prohlášení o tom, kolik stovek milionů korun stát přichází na daních v důsledků softwarového pirátství a jaká míra pirátství u nás je. „Podle analytiků společnosti IDC se v Česku užívá 37 procent softwaru nelegálně. Pirátství tak tuzemským výrobcům a distributorům softwaru ročně zkrátí tržby o 3,6 miliardy korun, což jen na DPH představuje roční daňovou ztrátu ve výši 720 milionů korun,“ napsal Jan Hlaváč.

Ústředním prohlášením celé zprávy, které vzbudilo obrovskou odezvu, je druhá část textu, jež je uvedena podnadpisem „Hardware bez softwaru není uznatelný daňový náklad “. V něm pan Hlaváč společně s Ministerstvem financí oznámili, že úředníci finančních úřadů se budou v rámci kontrol zabývat tím, zda podnikatelé, kteří si odepisují náklady vynaložené na hardware, mají i legálně pořízený software.

„Daňová správa se při své kontrolní činnosti již léta běžně zabývá otázkou uznatelnosti výdajů za hardware, které by se bez legálně nabytého softwaru měly stát daňově neuznatelnými, čímž by samozřejmě také došlo k ovlivnění výše základu daně,“ řekl první náměstek ministra financí Ivan Fuksa. Ten dále varoval, že „s rostoucím významem softwaru v ekonomice se zvyšuje i pozornost daňové správy upřená na tuto oblast. Pirátům by také mohlo hrozit doměření daňového úniku, který vznikne neodvedením DPH z nelegálně instalovaného softwaru, včetně uložení penále.“

Věta „hardware bez softwaru není uznatelný daňový základ“ je stěžejní. Plyne z ní několik skutečností, resp. dává obrovský prostor pro spekulace, a zejména umožňuje nahlédnout, jak je vnímán open-sourcový software a bezplatný software obecně.

Když si firmy a podnikatelé odepíší náklady vynaložené na hardware, finanční úředník si zkontroluje, zda vykazuje příslušné výdaje rovněž na software. Pokud ne, automaticky spadá do skupiny možných podezřelých ze softwarového pirátství. Říká-li se, že v případě právních akcí řízených, resp. iniciovaných BSA vždy podezřelý musí dokazovat, že je nevinný (presumpce viny), tohle do této argumentační linie opět zapadá dokonale.

Původní zpráva BSA a Ministerstva financí vůbec nezmiňuje možnost instalací bezplatně šířených operačních systémů a softwaru. Bohužel Ministerstvo si patrně neuvědomuje to, že i open source sféra velkou měrou přispívá ekonomice státu – byť pořizovací cena softwaru bývá nulová, příjmy firem a následné odvedené daně a se odvíjejí od placené technické podpory, školení a dalších věcí spojených s činností takových firem.

Ministerstvo a řada dalších si asi stále myslí, že ve firmách, jako je Novell nebo Red Hat (včetně českých poboček) pracují dobrovolníci z charity – softwaroví giganti tohoto typu přitom staví na vývoji open source produktů. Nemluvě o tom, že open source systémy stojí nejen za řadou komerčních subjektů a jejich činností, ale důležitou roli hrají rovněž ve vědeckém výzkumu.

Naprostá většina českých i světových webových serverů (včetně Googlu) běží právě na Linuxu a na kombinaci známé jako LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, PHP), která je k dostání naprosto zdarma a okamžitě připravena k použití na zakoupený hardware.

Na Linuxu běží největší akciové burzy, ale také 78,20 % nejsilnějších superpočítačů na světě (391 z top 500). Pro srovnání: Windows od Microsoftu, nejdůležitějšího člena BSA, používá jen pět z pěti set největších superpočítačů světa.

Ministerstvo financí a BSA by nám jistě rády vysvětlily, čím všechny takové firmy, organizace a vědecké ústavy v takovém případě škodí.

V tiskové zprávě, která pokračuje pasáží „Veřejné rozpočty přicházejí o nemalé prostředky “, stojí prohlášení Ivana Fuksy, prvního náměstka ministra financí, který iniciativu BSA podporuje a jenž řekl: „Stát by se měl chovat jako správný hospodář a nenechat si unikat daňové příjmy do šedé ekonomiky. Daňové ztráty plynoucí ze softwarového pirátství jsou velmi vysoké a v současné napjaté rozpočtové situaci je nelze ignorovat.“

Pirátská strana: Úřednická vláda překročila svůj omezený mandát

Reakce na text Jana Hlaváče a Ministerstva financí byly okamžité. Ozvaly se různé organizace, jednotlivci a své vyjádření poskytly i politické strany (aby ne, před volbami). Prohlášení vydala společnost Liberix, Česká pirátská strana, OSS Alliance a další.

„Ministerstvo financí České republiky v tiskové zprávě tvrdí, hardware bez legálně nabytého softwaru nepatří mezi uznatelné daňové náklady. Tímto tvrzením kriminalizuje tzv. open source software, který lze legálně získat pouhým stažením z internetu a není k němu tedy účtenka, která by doložila jeho legálnost,“ uvádí Liberix.

Česká pirátská strana šla v kritice ještě dále. „Podivná je především samotná existence této tiskové zprávy: BSA je soukromá nátlaková organizace (která není u nás ani formálně založená), chránící zájmy převážně zahraničních podnikatelských subjektů – a vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí toho času spravuje pouze nepolitická, úřednická vláda, jejíž mandát navíc během několika málo dnů končí, tak se jeví jako navýsost podivné, že takto klíčová státní organizace vydává společnou tiskovou zprávu s určitou konkrétní nátlakovou organizací, která zastupuje pouze jeden velice specifický a velice zvláštní druh obchodního zájmu. Takovýmto navýsost politickým krokem úřednická vláda zcela zjevně překročila svůj omezený mandát – a kromě toho projevila i hlubokou neznalost současných poměrů panujících v celém odvětví IT.“ stojí v prohlášení.

Oprava...

Na bouřlivé reakce odpovědělo i kritizované Ministerstvo financí. Na webu Liberix.cz se objevilo prohlášení prvního náměstka ministerstva Ivana Fuksy. „Jsem rád, ze tisková zpráva Ministerstva financí vyvolala diskuzi široké veřejnosti a přispěla k osvětě v dané oblasti. Tisková zpráva nepřináší žádnou závratnou novinku, pouze potvrzuje, že daňová správa podřízená Ministerstvu financí ve svých standardních kontrolách přispívá k boji proti softwarovému pirátství. Jistě nikdo nemůže čekat, že jako první náměstek ministra financí budu daňové úniky přehlížet, či dokonce ignorovat. Rozpočtová situace je příliš vážná.“

Ivan Fuksa dále uvedl, že došlo k nedorozumění. „Neuváděl jsem, že každý hardware bez software je automaticky daňově neuznatelný. […] Pochopitelně jsem si vědom, že existuje legální bezplatný software (Linux, BSD apod.), ale o tom vůbec tisková zpráva nehovoří, ten za nelegální software daňová správa rozhodně nepovažuje.“

V případě, že bude mít finanční úřad podezření, že kvůli nevykázání nákladů na software firma používá pirátské kopie, bude muset úřadu dokázat, že používá bezplatný software. „Velmi důležitá je komunikace s daňovou správou, které je potřeba při případné kontrole skutečnost o používání bezplatného legálního software sdělit,“ řekl Ivan Fuksa.

Ke spolupráci s nátlakovou organizací BSA se nevyjádřil.

Jestliže jsem v minulosti ve vtipu psal, že kromě daňového přiznání budeme zanedlouho podávat i přiznání softwarové, humor mě pomalu opouští.

Tisková zpráva na webu ministerstva mezitím v tichosti prošla změnami.

Daňová správa se při své kontrolní činnosti již běžně zabývá otázkou uznatelnosti nákladů na hardware, které se bez legálně nabytého softwaru stávávají daňově neuznatelnými. To se samozřejmě netýká legálně nabytého bezplatného softwaru. Letos se na tyto daňové úniky kontroloři zaměří intenzivněji.

Původní znění BSA: Daňová správa se při své kontrolní činnosti již běžně zabývá otázkou uznatelnosti nákladů na hardware, které se bez legálně nabytého softwaru stávají daňově neuznatelnými. Letos se na tyto daňové úniky kontroloři zaměří intenzivněji.

Pozměněn byl i nadpis jedné z části textu: Hardware bez legálně nabytého softwaru není uznatelný daňový náklad , původně: Hardware bez softwaru není uznatelný daňový náklad .

Na serveru ABCLinuxu.cz vyšel na toto téma článek Ministerstvo financí vydalo vyjádření BSA – diskriminuje open source, který byl doplněn o vyjádření jednotlivých stran.

„Tisková zpráva 'Softwarové pirátství bude stále častěji postihováno jako daňový únik' z 24. května 2010 je bezprecedentním příkladem zneužití státní moci ve prospěch jedné nebo několika soukromých firem. Ministerstvo financí se tímto nechalo zatáhnout do zastrašovací kampaně s cílem zvýšit výnosy konkrétních subjektů pod záminkou zvyšování výnosů daňových,“ prohlásil Tomáš Svoboda, předseda Odborné komise ICT KDU-ČSL

„Fakt, že BSA je partnerem pro státní správu, když tato organizace nemá ani právní subjektivitu v ČR, je alarmující. Tato lobbistická skupina je reprezentována společností založenou jednateli Microsoftu. Pokud tato scestná idea bude uplatněna v praxi, dojde k porušení presumpce neviny a otevře se riziko následujících soudních procesů. BSA má představu, že pokud si nekoupíme software od jejich členů, inovace se zastaví a dojde ke konci světa. Pokud to bude konec jejich světa, dokážeme s tím žít,“ uvedla Strana Svobodných občanů.

Naopak Věci veřejné zopakovaly to, co říká BSA. „Věci veřejné absolutně podporují snahu ministerstva. Kvůli softwarovému pirátství přichází státní rozpočet o velké daňové příjmy, které by mohly alespoň částečně snížit současný deficit. Porušování autorských práv považujeme obecně za velký problém současného českého právního prostředí, a tak například navrhujeme prodloužení ochranné doby autorského díla ze 70 let na 90 let,“ řekl Jan Zápotocký, programový odborník z Věci veřejných.

Prohlášení dalších stran najedete ve zmíněném článku.  

28. 5. 2010

Autor: Oldřich Klimánek

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Digitální Česko 2.0: přešlapování na místě

Vláda vzala na vědomí zprávu o plnění agendy Digitální Česko 2.0 s tím, že je splněno 14 bodů ze 17. Bližší pohled...

 

Přešlapování okolo zdravotnické informatiky

Zdravotnictví představuje nepochybně jednu z nejlukrativnějších oblastí, se kterými se lze v současném světě...

 

Open source se ve státní správě daří

Open source postupně překonává předsudky o nespolehlivých a špatně použitelných řešeních. Plně jej podporuje...

Nejčtenější články

Vodafone zařazuje do nabídky Nova Sport 5 a 6, odvysílá Formuli 1 i MotoGP

 

Vodafone nabídne v rámci své Vodafone TV stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Diváci se tak mohou těšit na Formuli...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

 

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

Od roku 2025 se zvýší koncesionářské poplatky, platit se bude i za mobily a tablety

 

Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas se od příštího roku navýší. Změny se dotknou domácností i...