Úvod > Články > Přístup po elektrické síti

Přístup po elektrické síti

Jednou z potenciálně nejrozšířenějších možností rychlého připojení na Internet je elektrická přípojka. Ovšem přes univerzálnost elektrické sítě v rozvinutých částech světa stojí v cestě rozvoji rychlých datových přenosů nejen řada technických překážek. Naštěstí snah o jejich překonání neubývá.

Digitální komunikace po elektrické síti (PLC, Power Line Communication) není novou myšlenkou (psali jsme o ní zevrubně v tomto článku – pozn. red.), protože první patenty se datují už někdy do dvacátých/třicátých let minulého století. Od té doby technologii používají některé energetické společnosti po celém světě pro vzdálená měření a řízení. V poslední době se ale zkoumají a zkoušejí možnosti širokopásmové komunikace v přístupových a domácích sítích po elektrických rozvodech.

Elektrická síť je natolik rozšířená, že je zcela přirozeně na prvním místě z hlediska využití existujících rozvodů, a to zejména ve vzdálených a málo osídlených oblastech, kam nedosáhne ani xDSL ani kabelová síť. Přes svůj nesporný potenciál ale znamená využití elektrické sítě pro datové přenosy vyšší rychlostí nutnost vyřešit řadu technických problémů a otázek regulace.

Elektrická síť představuje velmi rušivé přenosové médium, proto je třeba pečlivě volit kódování, modulaci a techniky detekce/korekce chyb. Většina problematických oblastí datového přenosu je dnes vyřešena a prakticky odzkoušena. Regulátoři vstupují do této oblasti kvůli nestíněnému charakteru kabelů elektrického napájení, které jsou jednak zdrojem a jednak cílem elektromagnetického rušení. A kromě technických a regulačních záležitostí je zde v neposlední řadě také otázka bezpečnosti.

Co na to energetici?

Energetické společnosti se v této oblasti ale musí učit, protože nejsou zvyklé poskytovat datové služby svým zákazníkům a tento trh i související technologie jsou pro ně zcela nové. Současně distributoři elektrické energie nepatří mezi společnosti s největším inovačním potenciálem, takže spíše vyčkávají, až se někde jinde tento přístup důkladně vyzkouší. Ale kvůli rozdílům v charakteru elektrické sítě mají šanci na úspěch právě ti, kteří se neobávají stát se pokusnými králíky, protože jedině tak si mohou na vlastním případě ověřit, jak moderní technologie funguje a jak na ni reagují uživatelé.

Využití elektrické sítě umožňuje další aplikace, které prostřednictvím jiné komunikace lze prakticky realizovat jen stěží. Mezi specifické služby patří centrální řízení spotřeby energie a využití výhodných časových tarifů. Jednotlivá propojená zařízení by mohla mít vlastní identifikátory (např. IP adresy), na základě nichž by bylo možné jejich funkčnost monitorovat a automaticky zjišťovat jejich poruchy. Dodavatelé elektrické energie mohou technologii PLC využít pro dálkové snímání hodnot elektroměrů, monitorování spotřeby energie v reálném čase, a také spotřeby energie v různou denní dobu a špiček ve spotřebě.

Podle právě zveřejněné zprávy analytiků ABI Research by se právě tento business mohl stát nezanedbatelným zdrojem příjmů energetických společností, a to především v méně rozvinutých oblastech z hlediska nabídky širokopásmových přípojek (ve východní Evropě, Číně, či Indii). Moderní monitorovací systém pro dálková automatická měření bez nutnosti manuálního odečtu pro distribuční společnosti znamená značné úspory nákladů.

Rychlý přístup a další služby

Rychlý přenos dat po elektrickém vedení (BPL, Broadband PowerLine) nabízí trvalou přípojku k Internetu (always on), ale podobně jako ve většině jiných typů širokopásmového přístupu (kabelová síť nebo bezdrátová místní smyčka) se jedná o sdílené médium, kdy rychlost klesá s růstem počtu současně připojených uživatelů na stejný transformátor.

Komunikace po elektrické síti umožňuje přenášet data vysokofrekvenčními signály po elektrické síti mezi transformátory a domácnostmi. BPL nepotřebuje ani telefonní, ani jinou specifickou kabeláž, protože zákazníci připojují modem přímo do elektrické zásuvky. Nové techniky modulace a opravy chyb umožňují BPL přenosy rychlostí do 100-200 Mb/s. Řada rychlých BPL systémů je již nasazena a rutinně nabízí 45 Mb/s. Technologickým záležitostem BPL se budeme věnovat v dalším článku.

Přenos dat po energetické síti může uživateli v domácnosti nabízet kromě přístupu k Internetu také další služby. Mezi ně patří přenos dat pro monitorovací účely v reálném čase a ovládání domácích spotřebičů a audio/video techniky na dálku, řízení topení, klimatizace, osvětlení, i zabezpečení domácnosti (proti vloupání, nahlášení zvláštní události jako požár apod.).

Nasazení BPL

Přes trvalý skepticismus ohledně komerčního využití datového přenosu po elektrické síti roste zájem o jeho uplatnění jako konkurenceschopné řešení rychlého přístupu k Internetu. Na celém světě proběhla a probíhá celá řada pilotních projektů v různém rozsahu a s různými výsledky. Úspěšným projektům se budeme věnovat někdy příště.

BPL je zatím založeno především na firemních systémech a nepředstavuje ani setinu širokopásmového trhu. Proto je cílem sjednotit se na specifikacích technologie použitelných alespoň v daném regionu. Rozvojem uplatnění BPL se zabývá průmyslové sdružení PLC Forum. Normalizací se zabývá ETSI i IEEE.

V IEEE se začala připravovat norma P1901Standard for Broadband over Power Line Networks: Medium Access Control and Physical Layer Specifications“, která má definovat jak realizaci první míle (přístupové sítě), tak komunikace uvnitř budov (LAN a datových distribučních systémů) po elektrické síti, samozřejmě s potřebnou šířkou pásma a podporou QoS. Norma by měla být dokončena počátkem roku 2007. Dalším z běžících projektů v IEEE týkající se BPL je P1675 (Standard for Broadband over Power Line Hardware).

Evropská OPERA

V Evropě je velice populární rozsáhlý tzv. integrovaný projekt OPERA www.ist-opera.org (Open PLC European Research Alliance) spolufinancovaný 9 milióny eur z fondů EU, který se zabývá všemi aspekty BPL od technologie, přes regulaci až k pilotním projektům. V projektu OPERA působí konsorcium 37 partnerů z dvanácti evropských zemí a Izraele. Mezi nimi najdeme distribuční společnosti, výrobce, telekomunikační provozovatele a samozřejmě zástupce výzkumu a akademického světa; největší počet partnerů je ze Španělska a Německa, tj. ze zemí, kde má BPL značnou podporu.

Během prvních dvou let se projekt zaměřoval na oblast technologie a vyvíjel prototypy terminálů, filtrů a vazebních členů. Technologické otázky k řešení zahrnovaly šířku pásma, dosah, EMC (ElectroMagnetic Compatibility) a management sítě. Hlavním dosavadním výsledkem projektu je návrh evropské specifikace PLC, který byl předložen ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

V letošním roce projekt OPERA zorganizoval několik dvouměsíčních pilotních projektů v Rakousku, Španělsku, Itálii a Portugalsku. V každém z případů se řešily různé problémy, protože se jednalo o různé situace a topologie sítě. Např. v Rakousku se zkoušela IP telefonie, v Portugalsku pak automatický systém odečtu. Cílem pilotních testů je také zjistit vzájemnou vazbu s jinými širokopásmovými technologiemi. Takže se také zkouší možnost kombinace technologií: v některých vesnicích se realizuje připojení na páteřní internetovou síť pomocí satelitní komunikace a vlastní připojení jednotlivých uživatelů pak právě pomocí elektrických rozvodů. Kapacita rozvodné sítě dosahuje 200 Mb/s, což znamená při připojení 200 zákazníků k BPL službě 1 Mb/s v obou směrech.

20. 12. 2005

Autor: Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA

Témata

telekomunikace

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Itálie jedná o přísnějších trestech za zneužití umělé inteligence

Italská vláda jedná o návrhu zákona, podle kterého by za trestné činy spojené s AI nástroji hrozily mnohem přísnější...

 

Avast dostal v ČR pokutu ve výši 351 milionů korun

Avast dostal od českého Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 351 milionů korun Důvodem je neoprávněné...

 

Microsoft: Rusko spustilo kampaně cílené na ovlivňování prezidentských voleb v USA

Společnost Microsoft uvedla, že už se na internetu začaly objevovat ruské kampaně, které mají za cíl ovlivnit...

Nejčtenější články

HBO Max v Česku od května nahradí nová služba Max

 

Společnost Warner Bros Discovery oznámila, že v Evropě spustí novou platformu Max 21. května. To se týká i Česka a...

Revolut spouští vlastní eSIM a výhodné datové balíčky do celého světa

 

Revolut, známý spíše pro své finanční služby, představil vlastní eSIM. Zákazníkům nabídne cenově výhodné datové...

Seznam.cz připravuje vlastní předplatné, reklamě se ale nevyhnete

 

Seznam.cz testují nové předplatné. V placené verzi přestane využívat vaše data k cílení reklamy. Reklamu ale na...