Úvod > Články > Práce z domova, práce pro sebe

Práce z domova, práce pro sebe

Nedávno jsme se na těchto stránkách věnovali problematice, či spíše výhodám práce z domova a samostatného podnikání. Dnes si situaci dokreslíme z hlediska statistik mini a maxi podniků v Evropě a zájmu o teleworking za oceánem.

Podle Eurostat (Evropského statistického úřadu) je v Evropě v průměru již každý šestý člověk sám svým pánem, pracuje samostatně jako živnostník a provozuje svoji profesi na volné noze. V loňském roce dosáhla statistika osob samostatně výdělečně činných v EU25 celkem 16 % v nefinančních sektorech ekonomiky. Mužů je výrazně více: 19 % oproti ženám zastoupených 11 %.

Malé a střední podniky (SMEs, Small and medium sized enterprises), které tvoří neuvěřitelných 99,8 % organizací v EU vůbec, zaměstnávají celkem dvě třetiny pracovníků. 30 % v mikropodnicích (s počtem zaměstnanců do 10 osob), 21 % v malých podnicích (s počtem zaměstnanců 10-49 osob) a 17 % ve středně velkých podnicích (zaměstnávajících mezi 50 a 249 osob). Pouze jedna třetina produktivního obyvatelstva EU je zaměstnána v opravdu velkých podnicích (nad 250 zaměstnanců).

Mikropodniky do 10 zaměstnanců

V roce 2003 byl podíl mikropodniků na celkovém počtu pracovních míst 30 % v EU25. Ty vyprodukovaly přes pětinu celkové přidané hodnoty. V jižních státech jako Itálie, Portugalsko a Španělsko činil podíl zaměstnanců v těchto podnicích dokonce téměř polovinu (47, resp. 41 %, resp. 39 %). Z nových členských zemí je na tom podobně Polsko s 41 %. Naproti tomu celkově nejméně zaměstnanců se v mikropodnicích zaměstnává na Slovensku (13 %), Litvě (18 %). Některé staré členské státy na tom ale také nejsou v této statistice oproti průměru zrovna nejlépe: Dánsko a Německo hlásí podíl pouhé pětiny pracovní síly zaměstnané v mikropodnicích. Ovšem s jedinou výjimkou Dánska je podíl přidané hodnoty procentuelně nižší než podíl na zaměstnanosti.

Malé podniky nemají v jednotlivých členských zemích takový rozptyl od průměru jako mikropodniky. Nejméně lidí se v podnicích této velikosti nachází v Polsku (12 %) a nejvíce v Litvě (27 %). Přidaná hodnota, kterou malé podniky ekonomice přinášejí, dosahuje 19 % v celé EU25. Opět zde panuje obdobná „úměra“ jako u mikropodniků: podíl na přidané hodnotě je nižší než podíl na zaměstnanosti (s výjimkou Slovinska a Itálie, kde se obě procentní hodnoty zhruba vyrovnaly).

Kdo vytváří přidanou hodnotu?

Z výše uvedeného je již patrné, že přidaná hodnota vzniká především ve větších podnicích. Už podniky střední velikosti tvoří z hlediska zaměstnanosti podíl 17 % pracovních míst a 18 % přidané hodnoty. Přes pětinu zaměstnanců v  podnicích této kategorie najdeme v Lotyšsku (27 %), Litvě (26 %) a na Slovensku (22 %). Poněkud pod celoevropským průměrem pak jsou na tom v Itálii (12 %), Španělsku (15 %) a také ve Velké Británii (15 %).

I když podíl velkých podniků (s počtem zaměstnanců nad 250) je mezi všemi zaměstnavateli jen na zanedbatelných dvou desetinách procenta v EU25, dohromady tyto organizace vytvářejí třetinu (33 %) pracovních míst a téměř polovinu (43 %) přidané hodnoty vůbec. Slovensko je na tomto dílčím pomyslném žebříčku na samotném vrcholu s 51 % pracovních míst. Dalším maxizaměstnavatelem je Británie (46 %) a Finsko (41 %). Ve všech členských zemích vytváří velké podniky procentuálně více přidané hodnoty než pracovních míst. Největší rozdíl lze nalézt v Polsku, Maďarsku a Portugalsku.

Na jihu a ve stavebnictví OSVČ téměř pravidlem

Práci pro sebe preferují podle statistických zjištění zejména Jižani: vloni byl nejvyšší podíl živnostníků v Řecku (32 % pracovních sil), těsně následovaném Itálií (s 29 %), dále na Kypru (s 24 %) a v Portugalsku (s 21 %). Nejnižší podíl samostatně výdělečných osob zaznamenali naopak na severu v pobaltských státech (Litva vykazuje jen 7 % a Estonsko 8 %), v Dánsku a Lotyšsku (s 9 %). Překvapivě se k zemím s malým zájmem o samostatné podnikání řadí také jinak velmi dravé Slovinsko (rovněž pouze necelá desetina pracovníků se stará se vším všudy sama o sebe).

Z hlediska sektorů je nejvyšší podíl samostatně fungujících pracovníků ve stavebnictví (celá čtvrtina), přes pětinu pak tvoří OSVČ v sektoru služeb (23 %) a zprostředkování (20 %). Necelá pětina OSVČ v celkové pracovní síle působí ve stravování. Nejméně samozaměstnavatelů najdeme ve výrobě (podíl jen 8 %) a dopravě a komunikacích (11 %).

Více informací: „Key figures on European Business 2006“, Eurostat

Za oceánem zase preferují teleworking

V USA zanedlouho bude mít kdekdo domácí kancelář a bude moci pracovat z tepla domova pro svého zaměstnavatele. Teleworking za oceánem již prostě není žádnou výjimkou, spíše pravidlem. Čtyři pětiny manažerů dovolují svým zaměstnancům pracovat na dálku a nebýt tedy neustále pod dohledem ostřížího zraku novodobého otrokáře. Americké firmy se novému trendu přirozeně přizpůsobily, protože vidí převažující pozitiva práce z domova.

Podle průzkumu provedeného agenturou pro hledání zaměstnanců Yoh Services mezi 200 manažery lidských zdrojů se v podnicích očekává převaha teleworkerů během následujících dvou let. A nepůjde jen o „řadové“ pozice, naopak: náboráři možnost práce z domova prezentují žádoucím (schopným a talentovaným) kandidátům jako návnadu. Obě strany rovnice, zaměstnanci i zaměstnavatelé, si pochvalují zejména pružnost teleworkingu. Samozřejmě bez kvalitní komunikační infrastruktury a moderních elektronických služeb by si nikdo dnešní možnosti práce z domova nedokázal představit.

23. 10. 2006

Autor: Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA

Témata

telekomunikace

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Huawei postaví síť pro pardubickou nemocnici

Huawei u nás vyhrál další státní zakázku. Prostřednictvím firmy Altepro, se kterou spolupracuje, zrekonstruuje...

 

Vysílání DVB-T skončilo v západních Čechách

Vypínání televizního vysílání ve formátu DVB-T je zase v plném proudu. Včera, ve čtvrtek 9. července, přešly na...

 

Francie nezakáže účast Huawei na budování 5G sítí

Ředitel francouzské agentury pro kybernetickou bezpečnost Guillaume Poupard oznámil, že Francie nezakáže účast...

Nejčtenější články

Víme, kde se od června 2020 připojíte k 5G-ready internetu!

 

5G-ready internet od Nordic Telecomu se v červnu rozšířil do dalších lokalit. Podívejte se, jestli je už dostupný i...

T-Mobile rozdá neomezená data všem, kteří v létě budou cestovat po Česku

 

Chystáte se letošní dovolenou trávit v České republice? Pak vás potěší nová letní akce „Spolu po magnetové“ od...

Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v květnu 2020

 

V květnu průměrná rychlost Wi-Fi internetu vzrostla o 2 %. Podívejte se, kteří poskytovatelé se na růstu podíleli...