Úvod > Články > Kombinace satelitu a Wi-Fi

Kombinace satelitu a Wi-Fi

Širokopásmová satelitní komunikace se může efektivně kombinovat s pozemní sítí tvořenou Wi-Fi. Tento nízkonákladový model se již v Evropě začíná pro vzdálený přístup uplatňovat. Satelitní spoje fungují jako propojení jednotlivých míst (backhaul), zatímco přístupový bod Wi-Fi umožňuje řešení prví míle. Uživatelé v dosahu Wi-Fi pak mohou prostřednictvím Wi-Fi karty ve svém počítači získat vlastně satelitní přístup, aniž by si museli pořizovat koncová satelitní zařízení.

Pilotní projekt komerční hybridní satelitní/bezdrátové sítě (kombinace WiFi a platformy BBI, BroadBand Interactive) provedla společnost Satlynx (společný podnik SES GLOBAL, Gilat Satellite Networks Ltd, Alcatel Space) v loňském roce ve Španělsku. Komerční systémy se následně rozšířily do Francie, Velké Británie i České republiky, kde Satlynx spolupracuje s Tiscali . Spolupráce s WISP pomáhá provozovatelům lépe sdílet náklady na hybridní službu.

Další poskytovatel, Aramiska , již podporuje několik set hybridních Wi-Fi/satelitních komunit také ve Španělsku, Francii a Velké Británii. Nabízí kapacitu 2 Mbit/s v dopředném směru a 512 kbit/s ve zpětném směru s počáteční cenou srovnatelnou s cenou za ADSL. Pro zahájení poskytování služby stačí pouhých 15 zákazníků v oblasti o průměru 2-4 km.

Intelsat je další ze satelitních provozovatelů, který spoléhá na možnost navázání satelitního přístupu na pozemní Wi-Fi pro zvýšení dosahu a počtu zákazníků satelitní širokopásmové komunikace. Spolupracuje se Swisscom a jeho sítí hot spots.


Konkurenční Eutelsat má v této věci také jasno: jeho služby mohou využít jednak velké telekomunikační společnosti, které chtějí posílit své možnosti ve venkovských oblastech prostřednictvím Wi-Fi, jednak telekomunikační provozovatelé hot spots pro hotely nebo konferenční centra, kde není potřeba spojení většinou permanentní (na rozdíl od přístupu prostřednictvím Wi-Fi třeba ve vesnici). Třetí skupinou partnerů pro Eutelsat jsou malé podniky, které prodávají malé sítě v nejrůznějších místech.

HNS také spolupracuje s bezdrátovými ISP (WISP), i když vedle toho nabízí sám kompletní Wi-Fi balíček obsahující satelitní anténu, Wi-Fi systém a přístupový software. Zatím tuto službu nabízí jen v USA, ale možná ji rozšíří i do Evropy.

Kombinace satelitního přístupu s Wi-Fi má ale i své nedostatky. Může být sice levnější, ale je potřeba zvážit, jak se bude připojení sdílet mezi skupinou koncových uživatelů. Satelitní spojení se může kapacitně lišit, což může ovlivnit výkonnost, pokud je mnoho uživatelů připojeno současně. Pak velice záleží na samotném WISP, aby správně dimenzoval potřebnou kapacitu satelitního připojení v souvislosti s jeho cenou a možnou velikostí připojené komunity uživatelů. Dále samozřejmě toto řešení provázejí všechny „neduhy“ spojené s použitím bezdrátových LAN ve venkovním prostředí pro řešení první míle: dosah a rušení v pásmu 2,4 GHz. I když je Wi-Fi nejrozšířenější bezdrátovou sítí, již se začíná objevovat konkurence nových technologií, které ji zastiňují kapacitou a/nebo dosahem (UWB, WiMAX, UMTS).

Evropský projekt: TWISTER

Kromě komerčních projektů se v poslední době rozjela také řada investic veřejného sektoru do hybridních satelitních/Wi-Fi sítí. EU spolufinancuje projekt TWISTER (Terrestrial Wireless Infrastructure integrated with Satellite Telecommunications for E-Rural) pod vedením EADS Astrium , který má napomoci připojit řadu venkovských oblastí EU, zpřístupnit jim širokopásmové služby a zmírnit tak propast mezi venkovem a městem s ohledem na elektronické služby (digital divide). Přístup zdarma v rámci tohoto projektu má trvat do poloviny letošního roku, následně se má již spustit komerční provoz.

TWISTER je jeden z prvních tzv. integrovaných projektů (IP, Integrated Project) šestého rámcového programu EU (FP6), jehož úkolem je podpora rozvoje satelitních širokopásmových služeb zejména mimo města. Má se tedy cíleně zaměřovat na podporu venkovských uživatelských komunit jako lokální správy, škol, zdravotníků, malých podniků i zemědělců. Širokopásmové služby jsou určeny především pro rychlý přístup k Internetu, ale lze je využít také třeba pro videokonference. Např. v sousedním Polsku se postupně připojují venkovské regiony (cílem se připojit 350 míst) pro otestování aplikací e-business malých podniků právě na satelitním připojení. Jednotlivá místa se vybrala pomocí regionální veřejné správy.

Cílem projektu je zpřístupnit venkovským oblastem nejen aplikace na podporu podnikání, ale i e-government, e-learning, e-health. Připojení se bude vyhodnocovat na základě spokojenosti uživatelů se službou a na základě výsledků hodnocení se stanoví další kroky v rozvoji satelitních služeb v Evropě.

Jako integrovaný projekt TWISTER zahrnuje relativně velké množství partnerů v mnoha zemích. Je to celkem pochopitelné, protože satelitní komunikace má velký dosah a není nijak omezena hranicemi jednotlivých států. Z nových členských zemí se účastní kromě Polska také Malta a Litva, z původní „15“ pak Francie, Řecko, Španělsko, Holandsko a Švédsko a mezi dalšími spolupracujícími zeměmi mimo EU se na projektu podílí také Norsko a Kanada. Konsorcium projektu sestává z dvanácti partnerů a zahrnuje nejrůznější zainteresované skupiny, od výrobců a provozovatelů satelitních sítí (Eutelsat), přes poskytovatele služeb (pan-evropský poskytovatel satelitních služeb Aramiska ), až po specializované společnosti a uživatelská sdružení.

Připomeňme, že se technicky jedná o úzké propojení satelitních a bezdrátových pozemních systémů, tedy o hybridní širokopásmový systém. Protože tato kombinace se teprve zkouší, bude se v rámci projektu zkoumat více možných typů architektur (s různými mechanizmy zabezpečení a zúčtování) a bude se ověřovat jejich výkonnost v jednotlivých místech. Koncová zařízení mohou být jak pevná, tak mobilní.

Protože se jedná o evropské širokopásmové služby, samozřejmě se implementuje ETSI norma pro DVB-RCS (více informací o DVB-RCS viz článek DVB a satelitní přístup ). Projekt tak přispěje k ověření výkonnosti levných terminálů s podporou DVB-RCS v koncovém měřítku, čímž napomůže podobným aktivitám prováděným ESA a Satlabs.

TWISTER zahájil před necelým rokem a jeho úkoly jsou rozloženy na dobu celkem tří let. Celý projekt si vyžádá 8,5 miliónů eur, z čehož 5 miliónů do něj vkládá Evropská komise.

12. 1. 2005

Autor: Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA

Témata

telekomunikace

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Microsoft: Rusko spustilo kampaně cílené na ovlivňování prezidentských voleb v USA

Společnost Microsoft uvedla, že už se na internetu začaly objevovat ruské kampaně, které mají za cíl ovlivnit...

 

ČTÚ nebude nabízet další kmitočty pro DAB+

Český telekomunikační úřad už nebude nabízet další kmitočty pro digitální rozhlasové sítě. Existovat budou jen tři...

 

Vodafone garantuje volání přes hodinky i na značky Xiaomi a Samsung

Vodafone jako první český operátor rozšířil garanci volání přes hodinky bez telefonu na tři značky. Služba OneNumber...

Nejčtenější články

HBO Max v Česku od května nahradí nová služba Max

 

Společnost Warner Bros Discovery oznámila, že v Evropě spustí novou platformu Max 21. května. To se týká i Česka a...

Seznam.cz připravuje vlastní předplatné, reklamě se ale nevyhnete

 

Seznam.cz testují nové předplatné. V placené verzi přestane využívat vaše data k cílení reklamy. Reklamu ale na...

Revolut spouští vlastní eSIM a výhodné datové balíčky do celého světa

 

Revolut, známý spíše pro své finanční služby, představil vlastní eSIM. Zákazníkům nabídne cenově výhodné datové...