Úvod > Články > Jak vypadá on-line vydavatelství?

Jak vypadá on-line vydavatelství?

Vydavatelstvím se daří nejen ve světě papírovém, ale také v tom elektronickém. Následující text přináší malý náhled do největších a nejzajímavějších čistě on-line vydavatelství.

Výhody vydávání novin či magazínů pomocí internetu jsou zřejmé. Jednak je to možnost do textů po vydání zasahovat a opravovat chyby. Pokud na to server příliš nehřeší (tedy vydává kvalitní články a oprava chyb není příliš častá), pak je možno o podobném článku hovořit jako o, do značné míry, důvěryhodnějším a aktuálnějším, než je ten v případě papírových novin. Ty často přinesou informace, které již při příchodu na stánek jsou staré a chybné. Jakákoli korekce v průběhu dne je tedy nemyslitelná a šancí je až další vydání. 

Druhou výhodou on-line vydávání je možnost psát v daleko širším kontextu. Jednak vás zpravidla nelimituje místo, tedy délka článků ani množství přílohových materiálů (grafů, fotografií) a jednak můžete odkazovat na starší články. Noviny, které by byly psány s odkazy na předchozí čísla (i třeba rok stará), by nebyly zrovna čtenářsky přívětivé a praktické. A to ani nemluvě o fulltextovém vyhledávání či listování kategorií několik dní zpátky. 
 
Třetí výhodou je možnost využití interakce se čtenářem, který může diskutovat, blogovat, někde dokonce tvořit hlavní obsah. Jednak je řešení pro server zajímavé tím, že rozšíří svou redakci o své vlastní čtenáře, jednak je to zajímavé finančně (blogy nejsou zrovna často honorovány a když už, tak méně než kmenové články) a v neposlední řadě tím, že podobné možnosti spolupráce přitahují čtenáře k delšímu a soustředěnějšímu čtení. 
 
Dalším aspektem mohou být finanční aspekty. Jednak samotné vydávání a distribuce stojí méně peněz, avšak příjmy z reklam nemusí být nutně menší. Reklama zde může být dobře cílená, často měnící se podle tématu článku a klíčových slov. Navíc mnohé servery mají, vzhledem ke svému zaměření, relativně vyhraněnou čtenářskou obec, což je pro inzerenty ještě zajímavější. Daleko více se zde mohou objevovat různé PR články, tedy další velice lukrativní forma reklamy. 
 
Naopak za největší nevýhody je považovaná nutnost používání počítače při čtení zpráv a nutnost být on-line. To omezuje jak množství potenciálních čtenářů, tak možnost číst médium kdykoli. Je ale potřeba říci, že přístup k internetu má stále více lidí a s rozvojem PDA, smartphone a obecně telefonů, které umí s internetem pracovat na rozumné úrovni, se tyto nevýhody stávají spíše přednostmi. Tento trend navíc bude zřejmě pokračovat. Největším nedostatkem tak zůstává absence kontaktu papíru a čtenáře, která je pro mnohé lidi velice důležitá. Čtení novin či časopisů s sebou přináší určitou atmosféru.  
 
Jaká tedy jsou on-line vydavatelství? Nalezneme u nich určitá specifika ve srovnání s kombinovanými vydavateli či těmi, co jdou čistě cestou papíru? O tom tedy již v následujících řádcích.

Internet Info (www.iinfo.cz )

Je jedním z nejstarších (vznikl v roce 1998) a největších čistě on-line vydavatelství u nás. Kromě magazínů Lupa.cz, Měšec.cz, Root.cz, DigiZone.cz, Podnikatel.cz vlastní také další servery, které při prvním pohledu nemají s vydáváním nic moc společného. Jednak je to  Slunečnice.cz a Bomba.cz, dále také NAVRCHOLU.cz, Dobrý web nebo Jagg.cz, Computer.cz a několik dalších zajímavých projektů. 
 
Jedná se o poměrně malou firmu s přibližně padesáti zaměstnanci. Způsob, jakým zajišťuje vydávání svých textů například na Lupě či Root, je pozoruhodný. V zásadě obsah nedělá nějaká redakce (i když zde najdete šéfredaktora a asi jednoho redaktora), ale více méně náhodní přispěvatelé. Tedy takzvaní externí redaktoři, kterých je mnoho desítek a přispívají více méně náhodně. Přesto lze říci, že se daří během týdne vydávat konstantní množství článků, což je pro člověka stojícího mimo strukturu Internet Info zcela nepochopitelná záležitost. 
 
Lupa je nejstarším členem celé rodiny a tedy do značné míry vlajkovou lodí. Jedná se o magazín o internetu a věcech s ním souvisejících (připojení, sociální důsledky,...). Jeho nosnou kostrou jsou články a zprávičky (tedy není jen magazínem, ale také zpravodajským serverem), které jsou doplněny o glosy (které nejsou v technickém světě nikterak běžné), blogy (většinou odborné) a některé doplňkové služby. Mezi ně patří měření rychlosti připojení či databáze WiFi sítí. 
 
Root je podobně koncipován jako Lupa, jen s tím rozdílem, že místo internetu se věnuje open source a Linuxu. Kromě článků, zpráv a blogů zde naleznete například wiki věnovanou linuxu či knihovnu. V oblasti zpravodajství ze světa Linuxu se řadí k tomu nejlepšímu, co na internetu je k nalezení v češtině. Zde by se možná hodila malá poznámka - Internet Info považuje na všech svých serverech nejen za důležitou odbornou, ale také jazykovou stránku textu. Články, které by byly sice zajímavými odbornými díly, ale jazykovými braky zde tedy nenaleznete. 
 
Měšec
a Podnikatel jsou weby věnující se podnikání, bankovnictví a financím. Je u nich kladen velký důraz na praktickou stránku věci. Těžiště tedy není v odborných teoretických textech z oblasti makroekonomie nebo matematických modelů, ale v sumě informací, které využije běžný člověk při výběru optimálního peněžního ústavu, běžné investici nebo podnikání. K dispozici jsou také různé kalkulačky (pro úroky v bance, hypotéku,...), které jsou oproti konkurenci (např. z iDnes) velice zdařilé. Dohromady tvoří druhý největší ekonomický servis na českém internetu (právě po rubrikách z již zmiňovaného iDnes). 
 
DigiZone nabízí aktuální a detailní informace o průběhu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání. Mimo oblast zájmů neleží ani rozhlasové a televizní zpravodajství jako takové, nebo informace a testy set-top boxů. Zajímavé je, že i zde naleznete glosy, stejně jako na Lupě. 
 
Někde na pomezí dowland serveru a média věnujícího se softwaru se nachází Slunečnice. Ta je co se počtu uživatelů z celého projektu největší, ale jako magazín naopak zatím spíše v plenkách. Počet autorů není zatím tak velký jako jinde, což se odráží na množství publikovaných informací a možná i na kvalitě, především v tom smyslu, že zde chybí delší tradice a jakési vědomí kontinuity.

Centrum holdings (www.centrumholdings.com/)

Je vůbec největším hráčem v oblasti on-line vydavatelství. Celá firma vznikla díky spojení Centra s Atlasem. Spektrum nabízených publikovaných informací je tedy velice široké. Celkově se jedná o dvojku na českém internetu (po Seznamu). Provozuje například značky Atlas.cz, Centrum.cz, Aktuálně.cz, ICQ, Xchat.cz nebo Žena.cz. 
 
Aktuálně.cz (www.aktualne.cz) je jedním z nejambicióznějších projektů českého internetu vůbec. Nabízí zpravodajství, za kterým nestojí žádné novinové vydavatelství, ukončil spolupráci s ČTK a je tak jakýmsi solitérem v oblasti obecného zpravodajství na českém internetu. Obecně lze říci, že za svými konkurenty z Mafry či Novinek nijak nezaostává. Stejně jako oni dokáže nabízet video zpravodajství a užívat všechny moderní technologie. Oproti všem ostatním jde poněkud vlastní cestou, což mu ale budiž připsáno ke cti. Příkladem mohou být blogy, které nepíší běžní čtenáři, ale pouze vybrané a oslovené osobnosti (politici, vědci, umělci a jinak zajímaví lidé). 
 
Stahuj.cz (www.stahuj.centrum.cz/) je v podstatě ekvivalentem ke Slunečnici. Také Stahuj nabízí magazín i databázi programů. Filosofie obou projektů je velmi podobná. Projekt z dílny Cetrum holdings nabízí navíc poměrně časté soutěže, které mohou být pro nejednoho uživatele zajímavým magnetem. 
 
Hratelně.cz (hratelne.centrum.cz/) představuje herní web. Naleznete zde tedy recenze na nejnovější počítačové hry, novinky o tom, co se připravuje, návody, ale také hry zdarma, katalog počítačových her a podobně. K dispozici je ale také seznam nejnovějších demoverzí s patřičným popisem. Celkově se jedná o herní časopis v on-line podobě, který od papírového vydání odlišuje snad jen absence "novější a zajímavější" hry zadarmo na DVD. 
 
Digitálně.cz (digitalne.centrum.cz/) je počítačový magazín s poměrně širokým záběrem. Od hardware a software, přes internet až po telekomunikace. Zajímavému projektu škodí právě šířka jeho záběru. V době RSS a záložek si mnoho lidí rádo vyhledá informace na specializovaném webu na tu kterou oblast. 
 
Žena.cz (zena.centrum.cz/) nemá ambice být odborným médiem. Snaží se být odlehčeným a užitečným čtením pro ženy. Cílem je nabídnout to, co podobně orientované časopisy. Od článků o výchově dětí, přes vztahy až po recepty a bydlení. Chybět nesmějí ani horoskopy. Oddechové čtení, ale zdá se, že nachází i na internetu své místo. 
 
Centum holding nabízí ještě celou řadu zpravodajských serverů, například pro motoristy nebo  zpravodajství na serveru Atlas.cz. Jejich popis by však zřejmě přesahoval únosnou délku tohoto článku. Navíc u Atlas.cz není jasné, v jaké podobě bude zpravodajství dále fungovat.

A další...

Na internetu bychom větších i menších, lepších i horších vydavatelství našli zřejmě více než dost. Konec konců, každý majitel blogu je vlastně publicista a každý, kdo blog hosting poskytuje, vlastně vydavatel. V tomto kontextu patří mezi největší vydavatele například i blog.cz , a to i přes to, že na konkrétní jeho titul by mnoho z nás vzpomínalo marně. 
 
Ale ještě dva projekty si zmínit neodpustím, protože jsou bytostně spjaty s tvorbou české internetové publicistiky a kultury. Prvním z nich je Neviditelný pes, který je původním projektem Ondřeje Neffa. Jedná se o jakýsi výběrový blog věnovaný především politickým a společenským záležitostem. Jednotlivý přispěvatelé (často politici) sem zasílají své příspěvky, které jsou otiskovány, pouze pokud projdou schválením u šéfredaktora. Jedná se o deník a každý den tedy vychází hned několik textů, zpravidla komentářového charakteru. Zajímavé je také propojení se sci-fi povídkami. 
 
Druhým je jen o málo legendárnější projekt Britské listy. Z pozice magazínu, který nabízel komentáře s určitým nadhledem a odstupem, se stalo něco, co bychom mohli nazvat nezávislé médium. Tedy místo pro netradiční, často revoltující názory, pohledy, které již nejsou psány ani tak s nadhledem, jako spíše revoltou. I tak si na českém internetu své, do jisté míry výjimečné, postavení stále drží. 
 
Osobně si myslím, že množství i kvalita jednotlivých nakladatelství bude postupně s růstem celého internetu mírně, ale stále, růst. Čím dál větší roli budou hrát dokonalejší technologie, schopnost přinést animace a zajímavý grafický vzhled či video. A rozhodně bude zajímavé sledovat, zdali některý z velkých blogovacích systémů u nás nezkusí založit zpravodajský web, který by byl založen právě na spotech. Možná by to bylo odvážné, ale určitě by to posunulo mnoho blogů k větší kvalitě a zajímavosti a vydavatelům by přinesl zajímavé místo pro inzerci za velice rozumný peníz.

29. 7. 2008

Autor:

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Mapy.cz představují novinku

Seznam.cz přišel s novinkou pro turisty. Společnost přidala novou funkci do portálu Mapy.cz. Jedná se o možnost...

 

Windows 9: nač ten spěch?

Stále více hlasů ze zasvěcených kruhů mluví o tom, že Microsoft hodlá v srpnu představit svůj nejnovější operační...

 

Google nakupuje analytické nástroje: po Emu získal také JetPac

Google se ve svých akvizicích zaměřuje na firmy, které pracují s umělou inteligencí a pokročilou analýzou dat...

Nejčtenější články

Finále Ligy mistrů můžete sledovat v sobotu na Nova Sport 3

 

Liga mistrů UEFA se blíží do finále. O slavný pohár se v sobotu 1. června utká Borussia Dortmund a Real Madrid...

Od roku 2025 se zvýší koncesionářské poplatky, platit se bude i za mobily a tablety

 

Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas se od příštího roku navýší. Změny se dotknou domácností i...

CETIN v srpnu spustí symetrický optický tarif s rychlostí 1 Gb/s

 

CETIN v srpnu spustí hned dvě novinky – navýší rychlosti odesílání u optického tarifu 1 Gb/s a u nejvyššího VDSL...