Úvod > Články > Uživatelé Aukra pod drobnohledem berňáku

Uživatelé Aukra pod drobnohledem berňáku

Aukční portál Aukro je bezesporu největší internetovou aukcí v ČR. Za poslední dobu si jej oblíbila řada uživatelů. Nyní se ale nad bezstarostným prodejem obyčejných uživatelů stahují mraky a blíží se bouřka v podobě Finančního úřadu.

Obchodovat na internetové aukci Aukro se stalo pro mnoho z nás neodmyslitelnou součástí internetového žití. Řada uživatelů, včetně mé osoby, brala tuto službu jako běžný inzertní portál. V poslední době se rozšířily případy, kdy si finanční úřady předvolávají uživatele serveru Aukro kvůli uskutečnění vysvětlení svých obchodů a případně také k podání dodatečného daňového přiznání. V tomto článku se podíváme na celou problematiku z pohledu daňové legislativy a povinností z ní vyplývajících.

Ve znamení zákona o daních

Celá problematika daní se řídí zákonem č. 337/1992 sb. O správě daní a poplatků. V tomto zákoně se v paragrafu 36 píše: 

Správce daně je povinen ověřovat úplnost evidence či registrace daňových subjektů a zjišťovat též všechny údaje týkající se jejich příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné a úplné vyměření a vymáhání daně. K tomu účelu může sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům bez ohledu na původní účel jejich shromažďování. Vyhledávací činnost může být vykonávaná i bez přímé součinnosti s daňovým subjektem a její výsledky se využijí v příslušném daňovém řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že finanční úřady mohou a de facto jsou povinni vyhledávat problematické případy, kdy úředníci nejsou jednoznačně přesvědčeni o správnosti podaného daňového přiznání nebo (a častěji) v případech, kdy daňové přiznání nebylo daným uživatelem Aukra vůbec podáno. Toto dohledávání a zjišťování dat neprovádějí úředníci ručně, mají k tomuto účelu vlastní kontrolní mechanismy v interních informačních systémech.

Pokud vás Finanční úřad oslovil (poštou nebo pomocí datové schránky) s žádostí podání vysvětlení a případně k dodatečnému daňovému přiznání, pak spadáte mezi osoby, které obchodem na Aukru překročili limit 20 000 Kč a zároveň nemáte splněnu povinnost k podání DP v řádném termínu. V ověřovacím mechanismu ovšem poplatník nevypadne jako zloděj či podvodník. Je u něj pouze uveden status „nedůvěryhodné“. Na základě šetření a podání vysvětlení se dále provádí úřední zápis a pak se situace odvíjí od toho, jak velký je prohřešek poplatníka. Je důležité si uvědomit, že důkazní břemeno je v tomto případě na straně poplatníka.

Připraveným štěstí přeje

Pokud jste mezi těmi, kteří jsou na úřad pozváni k podání vysvětlení či DP, pak následuje případné dokazování dle paragrafu 31 výše zmíněného zákona. Své prodeje můžete zdůvodnit jako osvobozený příjem (osobní věci). Buďte připraveni na to, že úředník na Finanční úřadě bude mít k dispozici soupis všech vámi prodávaných věcí, tedy také kompletní historii obchodování a detailní popisy vašeho zboží – server Aukro předává úřadům kompletní data.

I kdyby vám vše neuznali jako osvobozený příjem (osobní věci), pak pokud nedošlo k porušení živnostenského zákona č. 455/1991 Sb §2, není vše ztraceno. V případě, že Finanční úřad označí vyčleněné příjmy z Aukra jako zdanitelné a zahrnuté do příjmů ostatních dle §10 odstavce 1a) zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb, tedy to, co jste dle úřadu měli přiznat a nepřiznali jste, a nemáte dále jiné příjmy než dle §6 (tj. ze zaměstnání), nejste povinni podávat DP, pokud zisk nepřekročil 20 000 Kč. V takovém případě se není potřeba obávat jakéhokoliv postihu.

Pokud poplatník není schopen či nechce prokázat určité skutečnosti v důkazním řízení - správce daně určí a vyměří daň pomůckami (a má jich k dispozici včetně metodiky hned několik). Pokud to celé hodíte za hlavu, stanoví správce daně daň na základě §44 a vyměří ji. V tomto případě ale nepočítejte s žádnou benevolencí či splátkovým kalendářem. Také je velmi výhodné zjistit, zda vám nevznikla povinnost k úhradě zdravotního a sociálního pojištění.

Na konci března tohoto roku bude další řádný termín DP. Pokud nemáte finančního poradce, pak je pro vás tento termín také konečný. Na Aukru si lze v sekci Moje aukro, Můj účet, Historie nechat vygenerovat účet za celý rok 2009. Do jednoho dne vám přijde v PDF do e-mailu a vy tak získáte přehled, kolik obchodů a za jaké sumy jste v loňském roce provedli. Na základě tohoto zjištění pak musíte postupovat dále. V zákoně se píše:

Poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 20 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně nebo o určité příjmy plynoucí ze zahraničí, které jsou také zdaňovány zvláštní sazbou; další podmínkou je, že nesmí být vykázána daňová ztráta (jen teoreticky u příjmů z pronájmů).

Pokud tyto podmínky nesplňujete, musíte do konce března odevzdat daňové přiznání na příslušném finančním úřadě. Je vhodné také dopředně navštívit správce daně a své přiznání s ním zkonzultovat. Nepodáním řádného DP v termínu pro podání DP se poplatník vystavuje riziku postihu za nesplnění zák. povinnosti dle zákona o správě daní a poplatků.

Závěrem

Finanční úřady prozatím pomíjejí problematiku inzertních serverů, kde se taktéž setkávají osoby prodávající své věci a obchodníci honící se za ziskem. Ze zákona daným povinnostem se ale není radno vyhýbat.

25. 2. 2010

Autor: David Procházka

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Mapy.cz představují novinku

Seznam.cz přišel s novinkou pro turisty. Společnost přidala novou funkci do portálu Mapy.cz. Jedná se o možnost...

 

Windows 9: nač ten spěch?

Stále více hlasů ze zasvěcených kruhů mluví o tom, že Microsoft hodlá v srpnu představit svůj nejnovější operační...

 

Google nakupuje analytické nástroje: po Emu získal také JetPac

Google se ve svých akvizicích zaměřuje na firmy, které pracují s umělou inteligencí a pokročilou analýzou dat...

Nejčtenější články

Vodafone zařazuje do nabídky Nova Sport 5 a 6, odvysílá Formuli 1 i MotoGP

 

Vodafone nabídne v rámci své Vodafone TV stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Diváci se tak mohou těšit na Formuli...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v dubnu 2024

 

Rychlosti internetu v dubnu některých technologií rostly, u jiných naopak klesaly. Zjistěte, jak si vedl váš...

Avast dostal v ČR pokutu ve výši 351 milionů korun

 

Avast dostal od českého Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 351 milionů korun Důvodem je neoprávněné...