Úvod > Články > Rozmnožovací praktiky kmene Itů

Rozmnožovací praktiky kmene Itů

Poté, co jsme se dozvěděli základní poznatky o nejzajímavějším antropologickém objevu posledních let - tedy o kmeni Itů, nastal čas dozvědět se jedno z jejich nejstřeženějších tajemství vůbec! Jaké jsou rozmnožovací návyky Itů? Čtěte dál!

Nyní, když už je ctěné čtenářstvo seznámeno s téměř všemi poznatky o Itech (pro ty, kteří nejsou zatím zcela v obraze, doporučujeme PRVNÍ a DRUHÝ díl výtahu z dostupných vědeckých studií), můžeme přistoupit k nejtajemnějšímu a nejméně probádanému okruhu otázek, které pálí vědce kolem celého světa.

Jedná se o rozmnožování Itů. Právě kolem tohoto tématu panuje nejvíce dohadů a domněnek a zatímco v jiných otázkách jsou si výzkumníci ve většině případů jistí, v otázkách rozmnožování Itů panuje mnoho bludů, které bude ještě třeba vyvrátit.

Itství a hermafroditství 

Například docent Frühlassen tvrdí, že Itové jsou hermafroditi, tedy že se rozmnožují sami od sebe, když nemají (a zde je argument, o který se Frühlassen nejvíce opírá, protože Itové partnerku nemají prakticky nikdy) družku. Že se Itové rozmnožují, je přesto věc zcela nezpochybnitelná, protože jejich populace na celém světě utěšeně roste.

Opusťme ale scestného Frühlassena a seznamme se s teorií rozmnožování zproštěného jakýchkoli sexuálních aktivit. Profesor Straff Egg totiž tvrdí, že Itové se nerozmnožují, nýbrž vznikají! A to mutací způsobenou zářením z počítačů. Nebudeme zde rozebírat celou jeho studii nazvanou příznačně Záření a páření (Dortmund 2006), podíváme se pouze na základní myšlenky tohoto převratného díla.

Záření a páření

Podle Egga dochází k rozmnožování Itů i v důsledku stále většího rozšíření počítačové sítě. Několika poměrně srozumitelnými matematickými vzorci dokládá poměr zmutovaných lidí, kteří se v důsledku záření promění v Ita. Mutace však není podmíněna pouze paprsky z monitorů, ale také vhodnou skladbou stravy v jídelníčku budoucích Itů. Důraz Egg klade na nejrůznější čokoládové tyčinky v souvislosti s potravinami z rychlých občerstvení, které musí být zalévány dostatečným množstvím coca-coly a kávy. V osvětlení sestávajícím se určitý poměr aktivní doby života člověka může dojít k přerodu na Ita. 

Nejohroženější a k mutaci nejnáchylnější jsou lidé od osmého do patnáctého roku života. Egg proto nabádá rodiče, kteří mají děti v tomto věku, aby si pečlivě zapisovali poznámky o životě svých ratolestí a jejich soužití s počítači, aby mohla věda pokročit o další krok vpřed.

Množení zasvěcením

John Quaczech ve své knize Druidství v našich kancelářích (Michigan 2005) naráží na svou dosud nezpracovanou teorii zasvěcení a propojení se Svatou sítí. Podle něj se tedy Item může stát i obyčejný člověk, který je však anektován svým počítačem, přesněji řečeno celým internetem. Sám však v poznámce pod čarou uznává, že jeho hypotéza obsahuje množství bílých stránek s číslicí 404, protože v hloubi duše je přesvědčen o tom, že jsou i Itové, kteří běžně provozují sex, i když na ně věda zatím neměla to štěstí narazit.

Velkou neznámou a divokou kartou v celém „rozmnožovacím případu“ hrají doposud nezmíněné ženy Itky. Čas od času se někde vyskytnou, ale jejich výskyt je tak mizivý, že se jen obtížně zahrnují do jakýchkoli statistik. Podle všeho jsou ale podobně samotářské jako sami Itové, přesto však vědci předpokládají, že ke sblížení obou pohlaví by v kmeni Itů mohlo docházet. I tomuto problému se věnuje Egg ve své studii a nepoměr mezi pohlavími vysvětluje jinou reakcí gastrogenu na počítačové záření.

V Americkém státě Ohio proběhl na přelomu století terénní výzkum jedné z prvních objevených Itek, která se však záhy provdala za produkčního oné firmy a porodila mu zcela normální dítě, které ani dnes neprojevuje žádné známky itství. Také matka dítěte se přestala chovat jako It a vůbec se stala pro celou americkou vědeckou obec velkým zklamáním.

Český příspěvek k výzkumu Itů

Je zajímavé, jak málo teorií operuje s možností, že by Itové souložili jako obyčejní lidé. Není to žádná předpojatost, jen vědci nezvládli vypozorovat, kdy by k tomuto aktu rozmnožování mohlo v životech Itů docházet. Sledovat Ity je totiž stále více než obtížné (fyzicky, ale hlavně elektronicky) a získat relevantní informace přímo od nich je vzhledem k jejich nekomunikativnosti, až vyslovenému nepřátelství zhola nemožné.

Zájem a uznání si zatím vysloužila pouze jediná podobná teorie (kterou shodou okolností vyslovil mladý český vědec Radim Kastelán), která popisuje jakási setkání více Itů, která jsou maskována jako nejrůznější cony, což mají být sjezdy příznivců sci-fi, fantasy, mangy a dalších obtížně zmapovatelných podivností. Kastelán prokázal, že zejména mladší Itové se podobných setkání zúčastňují s oblibou a jsou zde vystavováni i pod vlivem alkoholu přímému kontaktu se ženami. Možná že právě tudy vede cesta k pravdě o rozmnožování kmene Itů...

Pozn. red.

Právě jste dočetli poslední z trojice článků věnovaných fenoménu kmene Itů. Pokud by vás zajímalo některé z témat, jež se týká tohoto pozoruhodného národa a které nebylo objasněno, napište nám. Autor se zavázal, že pokud bude potřeba, objasní vše potřebné jak pro dobro vědy, tak čtenářů.

2. 6. 2007

Autor: Richard Klíčník

Sdílejte

Přečtěte si také

 

Technika s lidskou povahou

O prázdninách převážím notebook mezi domovem a návštěvami s dětmi u babiček a dědů. Pokaždé, když jej pak zapojuji...

 

Furt něco mažu

Používám dvě e-mailové adresy. Jednu soukromou, jednu pracovní, vlastně firemní. Na soukromou mi chodí hromady...

 

5 zajímavých pivních webů

O prázdninách, v parném létě, přijde dobré pivečko vhod. Měl jsem štěstí i na nová piva jako Rampušák, a chtěl jsem...

Nejčtenější články

Nej.cz přechází pod O2. Co se pro vás mění?

 

Nej.cz je od 1. června součástí O2. Akvizice se týká služeb Nej.cz, Kuki a netbox. Podívejte se, co se změní pro vás...

Soud rozhodl o osudu serverů pro sdílení nelegálního obsahu, alternativy Ulož.to si už neotevřete

 

Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření, na základě kterého museli čeští operátoři zablokovat přístup na...

Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v červnu 2024

 

Rychlosti internetu v červnu kolísaly. Podívejte se, u kterého poskytovatele jsme naměřili nejvyšší hodnoty a která...